veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Lainaan yritykselleni rahaa – millaista korkoa yritys voi maksaa velasta?

Lainaan yritykselleni rahaa – millaista korkoa yritys voi maksaa velasta?
10.3.2023

Lainaan osakeyhtiölleni henkilökohtaisista varoistani 40 000 euroa. Minkä verran yhtiö voi maksaa korkoa velalle? Tuleeko lainasta jotain veroseuraamuksia?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Lainasta maksettava korko verotetaan pääomatulonasi, jos koron määrä ja määräytymisperuste eivät ylitä käypää hintaa. Jos korkoa on maksettu olennaisesti tavallista enemmän, katsotaan ylimenevä osa korosta peitellyksi osingoksi. 

Kaikkien pääomatulojesi veroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, ja ylimenevältä osalta 34 prosenttia vuonna 2023.

Jos antamasi laina on yhtiölle sen rahoitustilanteen vuoksi välttämätön, voidaan maksettavana käyvän koron määränä pitää korkoa, jota maksettaisiin rahalaitoksesta otetusta lainasta.

Mikäli rahoituksellista tarvetta velalle ei ole, pidetään velkaa sijoituksena yritykseen. Koron tulisi tällöinkin vastata enintään samaa tasoa, jota vastaavalle sijoitukselle voisi saada sijoitusmarkkinoilta.

Käypänä korkona voidaan tällöin pitää lähinnä vastaavien sijoituskohteiden korkotasoa, esimerkiksi pitkäaikaisten talletusten keskimääräistä korkoa. Verotuksessa on näissä tilanteissa hyväksyttynä tasona pidetty valtiovarainministeriön vahvistamaa peruskorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti