veronmaksajat.fi

VEROT

Kevytyrittäjä, tuliko keikasta matkakuluja? Näin hyödyt niistä verotuksessa

Kevytyrittäjä, tuliko keikasta matkakuluja? Näin hyödyt niistä verotuksessa
1.2.2023

Laskutuspalvelun käyttäjä voi saada päivärahoja ja kilometrikorvauksia verovapaasti tai tehdä matkakuluista vähennyksiä verotuksessa. Näin kevytyrittäjälle jää suurempi osa keikkalaskutuksesta omaan käyttöön.

Miten kevytyrittäjän matkakuluja käsitellään verotuksessa? Asiaan vaikuttaa se, maksaako laskutuspalvelu sinulle palkkaa vai työkorvausta. Tässä ohjeet molempiin tapauksiin:

1. Palkkaa laskutuspalvelusta

Kevytyrittäjä voi sopia laskutuspalvelun kanssa, että hänen asiakkaansa laskutuspalvelulle maksama palkkio maksetaan kevytyrittäjälle palkkana. Laskutuspalveluyritys ei kuitenkaan ole kevytyrittäjän työnantaja.

Verovapaat matkakorvaukset

Jos olet sopinut laskutuspalvelun kanssa, että laskutuspalvelu maksaa asiakkaasi sille maksaman palkkion sinulle edelleen palkkana, laskutuspalvelu voi maksaa sinulle tietyin edellytyksin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia – esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Verovapaita matkakustannusten korvauksia saadaksesi sinun on laadittava laskutuspalvelulle matkalasku, josta ilmenee, että edellytykset verovapaiden matkakustannusten korvaamiseksi täyttyvät. Kyseessä täytyy olla tilapäinen matka erityiselle työntekemispaikalle ja Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen aika- ja kilometrirajojen tulee ylittyä.

Lisäksi Verohallinto edellyttää, että olet sopinut asiakkaasi kanssa esimerkiksi kilometrikorvauksen ja päivärahan maksamisesta palkkion lisäksi tai osana kokonaispalkkiota. Näytöksi sopimisesta riittää, että kilometrikorvaukset ja päivärahat on eritelty asiakkaallesi toimitetulla laskulla.

Veronalaiset matkakorvaukset

Jos et ole sopinut asiakkaasi kanssa matkakustannusten korvausten maksamisesta, matkakustannusten korvaukset eivät ole Verohallinnon tulkinnan mukaan verovapaata tuloa.

Matkakustannusten korvaukset eivät ole verovapaata tuloa myöskään silloin, jos työntekemispaikka katsotaan varsinaiseksi työpaikaksesi tai jos korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnoin verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja tai ilman matkalaskua.

Nämä korvaukset näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi veronalaisena tulona.

Vähennykset työmatkoista

Jos työmatkoista aiheutuneita matkakuluja ei ole korvattu sinulle verovapaasti, voit vaatia aihautuneita matkakustannuksia vähennettäväksi verotuksessa tulonhankkimismenoina.

Erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä työmatkoista aiheutuneet matkakustannukset saat vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella todellisten kustannusten suuruisina ilman halvimman kulkuneuvon vaatimusta.

Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään erityiselle työntekemispaikalle työtehtävien vuoksi. Erityinen työntekemispaikka on paikka, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti. Varsinainen työpaikka on paikka, jossa verovelvollinen vakituisesti työskentelee. Lähde:vero.fi

Verotuksessa vähennykseksi hyväksyttävä määrä on yleensä pienempi kuin verovapaan korvauksen määrä olisi ollut. Esimerkiksi omalla autolla tehdyistä matkoista hyväksytään vuosien 2022 ja 2023 verotuksessa vähennykseksi vain 0,30 euroa/km, jos selvitystä todellisista kuluista ei ole. Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä olisi ollut 0,46 euroa/km vuonna 2022 ja 0,53 euroa vuonna 2023.

Rakennus- ja muilla erityisaloilla päivittäisistä matkoista erityiselle työntekemispaikalle saa yleensä vähentää matkustamiskustannusten lisäksi verovapaan ateriakorvauksen määrän (11,25 euroa vuonna 2022 ja 12,00 euroa vuonna 2023).

Muilla aloilla erityiselle työntekemispaikalle tehdyllä matkalla syntyneistä lisääntyneistä elantomenoista voi saada vuoden 2022 verotuksessa vähennystä yleensä enintään 16 euroa (yli 6 tuntia kestänyt matka) tai 30 euroa (yli 10 tuntia kestänyt matka) vuorokaudessa. Verovapaan päivärahan enimmäismäärät vastaavan pituisilta työmatkoilta olisivat olleet 20 euroa ja 45 euroa vuonna 2022 (22 euroa ja 48 euroa vuonna 2023).

Vaihtoehtoisesti vähennystä voi vaatia todellisten lisääntyneiden elantomenojen perusteella. Tällöin tositteisiin perustuvista menoista saa vähentää sen osan, joka ylittää tavanomaiset elantomenot. Vuoden 2022 verotuksessa tavanomaisina elantomenoina pidetään muun selvityksen puuttuessa 11,25 euroa työpäivältä.

Palkkatulosta automaattisesti saatava tulonhankkimisvähennys rajoittaa tulonhankkimismenojen vähentämisestä saatavaa verohyötyä. Palkkatulojen tulonhankkimismenot voi vähentää verotuksessa vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrä).

Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut saa kuitenkin vähentää erikseen ilman, että tulonhankkimisvähennys rajoittaa niiden vähentämistä.

Varsinaiselle työpaikalle tehdyt matkat saat vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella asunnon ja työpaikan välisenä matkana halvimman kulkuneuvon ja halvimman lipun hinnan mukaan laskettuna riippumatta siitä, millä kulkuneuvolla olet matkan tehnyt. Halvimpana kulkuneuvona pidetään yleensä julkista kulkuneuvoa. Näiden matkojen omavastuuosuus on yleensä 750 euroa vuodessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa vuodessa vuosina 2022 ja 2023.

Korvaukset matkalipuista

Laskutuspalvelun sinulle tositteita vastaan korvaamat matkaliput erityiselle työntekemispaikalle ovat verovapaata tuloa, jos olet sopinut asiakkaasi kanssa tällaisten kulujen korvaamisesta ja kulut on eritelty asiakkaalle toimitetulla laskulla. Tositteita vastaan korvatut kulut eivät näy tulona veroilmoituksellasi eikä niistä voi vaatia vähennystä.

2. Työkorvausta laskutuspalvelusta

Jos olet sopinut laskutuspalvelun kanssa, että laskutuspalvelu maksaa asiakkaasi sille maksaman palkkion sinulle edelleen työkorvauksena, laskutuspalvelu ei voi maksaa sinulle mitään matkakustannusten korvauksia verovapaasti.

Laskutuspalvelu voi kuitenkin maksaa sinulle matkakustannusten korvauksia ennakonpidätystä toimittamatta, vaikka sinua ei olisi merkitty ennakkoperintärekisteriin. Edellytyksenä on, että korvaukset maksetaan verovapaiden matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että olet sopinut asiakkaasi kanssa matkakustannusten korvaamisesta ja korvaukset on eritelty asiakkaalle toimitetulla laskulla.

Maksetut matkakustannusten korvaukset ovat sinulle työkorvauksen saajana aina veronalaista tuloa. Voit vaatia matkoista aiheutuneita kuluja vähennettäväksi verotuksessa.

Pysyvälle tai pysyville toimipaikoille tekemäsi matkat saat vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella asunnon ja työpaikan välisinä matkoina kuten palkansaaja. Erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkakulut vähennät joko esitäyteyllä veroilmoituksella tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

  • Työkorvauksen saaja, jolla ei ole Y-tunnusta:

Voit vaatia tilapäisistä työmatkoista aiheutuneita kustannuksia (esimerkiksi matkalippuja, oman auton kuluja tai lisääntyneitä elantomenoja) vähennettäväksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi tulonhankkimismenoina. Toisin kuin palkansaajalla kaavamainen tulonhankkimisvähennys ei rajoita vähennyksestä saamaasi verohyötyä. Verotuksessasi vähennettävä määrä esimerkiksi oman auton käyttämisestä tai lisääntyneistä elantomenoista on sama kuin palkansaajalla. (Katso edellä kohta Vähennykset työmatkoista.)

  • Työkorvauksen saaja, jolla on Y-tunnus:

Kun ilmoitat laskutuspalvelulta saamasi palkkiot sekä matkakulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksella (lomake 5), saat yleensä vähentää tilapäisillä työmatkoilla syntyneistä lisääntyneistä elantomenoista ja yksityisiin varoihisi kuuluvalla autolla tehdyistä työmatkoista suuremmat määrät kuin esitäytetyllä veroilmoituksella voi vähentää.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella saat vähentää tilapäisistä matkoista tavanmukaisen toiminta-alueesi ulkopuolelle vähintään verovapaata päivärahaa vastaavan määrän. Yksityisiin varoihisi kuuluvalla autolla tehdystä tilapäisestä työmatkasta saat vähentää elinkeinotoiminnan veroilmoituksella vähintään verovapaata kilometrikorvausta vastaavan määrän (0,46 euroa/km vuonna 2022 ja 0,53 euroa/km vuonna 2023).

Muut matkakulut tilapäisistä työmatkoista saat yleensä vähentää tositteiden mukaisina määrinä.

 

Lisätietoa Verohallinnon ohjeista:

 Marjo Salin

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija

 

 Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 3.3.2020 ja päivitetty 26.1.1.2023.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti