veronmaksajat.fi

VEROT

Firman kulua vai omaa kulua? Rajanveto voi olla joskus vaikeaa

Firman kulua vai omaa kulua? Rajanveto voi olla joskus vaikeaa
17.2.2022

Vähennyskelpoisilla kuluilla verotuksessa voi saavuttaa merkittävän taloudellisen hyödyn. Yrityksen kannattaakin olla perillä, mitä kuluja saa vähentää verotuksessa. Miten paljon yrityksen verotuksessa saa vähentää esimerkiksi työhuone- tai vaikkapa työmatkakuluja? Verojuristi käy läpi vähennysten perusteet.

Työhuonevähennys

Toiminimen työhuonevähennys

Jos työskentelet toiminimiyrittäjänä kotonasi, voit vähentää yritystoimintasi verotuksessa joko työtilasi todelliset kustannukset tai tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen.

  • Saat vähentää kaavamaisena työhuonevähennyksenä 920 euroa, jos käytät asuntoasi tai osaa siitä jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulonhankintaan. Tällöin kotona täytyy työskennellä yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä. Jos teet töitä kotona enintään 50 prosenttia kaikista työpäivistä, vähennys on 460 euroa.
  • Verotuksellisesti usein edullisempi mutta hieman työläämpi vaihtoehto on vähentää kulut todellisten kulujen mukaan. Tällöin huomioon otetaan kotitoimiston käytön todelliset kulut (esimerkiksi vuokra tai vastike sekä vesi- ja sähkömaksut) suhteutettuna asuntosi kokonaispinta-alaan. Esimerkiksi 15 neliön työtila 60 neliön asunnossa tarkoittaa, että voit vähentää neljäsosan asunnon todellisista kuluista. Sinun pitää tällöin selvittää kaikki kulut ja dokumentoida ne tarkasti. Saat vähentää myös työhuoneeseen ostamasi kalusteet, kuten työtuolin ja -pöydän joko vuosikuluina tai poistoina.

Jos liiketoimintasi on pienmuotoista, todellisten kulujen mukaan tehty vähennys ei ole usein mahdollinen. Verottaja ottaa harkinnassa huomioon liikevaihtosi ja toimialasi. Sinulla voi olla oikeus työhuonevähennykseen myös silloin, jos joudut pitämään osaa asunnostasi työtarvikkeiden tai laitteiden varastotilana.

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön omistajayrittäjät

Osakeyhtiön omistajayrittäjä tai henkilöyhtiön yhtiömies voi tehdä työhuonevähennyksen omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan kotona työskentelystään. Yrittäjä voi kuitenkin myös vuokrata osan asunnostaan erilliseksi työtilaksi yhtiölleen. Tällöin yrittäjälle muodostuu omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan verotettavaa vuokratuloa ja yhtiölle vastaavasti vähennyskelpoista menoa. Yrittäjä voi puolestaan vähentää vuokratulosta työtilan pinta-alaa vastaavan osuuden asunnon kuluista. Työtilan vuokraamisesta kannattaa tehdä vuokrasopimus. Vuokran suuruus saa olla enintään todellista markkinahintaa vastaava.

Työmatkakulut

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön omistajayrittäjät

Työmatkoiksi luokitellaan matkat, jotka teet varsinaisen työpaikkasi ulkopuolella sijaitsevalle erityiselle työntekemispaikalle. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita käynnit asiakkaiden luona. Käytännössä veroriitoja aiheutuu esimerkiksi ulkomaille tai Lappiin suuntautuvista matkoista, jos kyse ei ole ollut yksiselitteisesti työtehtävien hoitamisesta. Riitoja on aiheutunut myös yrityksen maksamista matkoista, joissa on mukana perheenjäseniä. Verovelvollisen on syytä dokumentoida tarkasti matkojen syyt ja niiden liityntä elinkeinotoimintaan.

Kodin ja varsinaisen työpaikkasi väliset matkat eivät ole verotuksessa työmatkoja, vaan kodin ja työpaikan välisiä matkoja, joille on omat vähennyssäännöt kuin työmatkoille.

Yhtiöt voivat maksaa omistajayrittäjälleen verovuonna 2022 verovapaita päivärahoja työmatkoista (45/20 euroa) sekä kilometrikorvauksia (perussumma 0,46 euroa/km) oman auton käyttämisestä työmatkalla.

Yritykselle nämä kulut ovat vähennyskelpoisia ja omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi verovapaata tuloa. Nämä kannattaa aina hyödyntää. Niin sanotuilla erityisaloilla (esim. rakennus-, maanrakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvaamiselle on omat säännöksensä.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajat

Toiminimiyrittäjät eivät voi maksaa itselleen verovapaita päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Toiminimiyrittäjät voivat kuitenkin ehtojen täyttyessä vaatia vastaavan suuruiset lisävähennykset elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Jos alle puolet autolla ajamistasi vuosittaisista kilometreistä on työajoja, toiminimiyrittäjä saa kilometrikorvauksia vastaavat verovähennykset työajokilometreiltä. Jos taas yli 50 prosenttia ajetuista kilometreistäsi on työajoja, auto lasketaan elinkeinotoiminnan varallisuudeksi. Tässä tapauksessa kirjanpitoon merkitään kaikki auton käytöstä syntyneet todelliset kulut, kuten esimerkiksi polttoainemaksut, vakuutukset sekä huolto- ja korjauskulut.

Yksityis- ja työajojen erottelu kannattaa tehdä ajopäiväkirjaa pitämällä. Kodin ja työpaikan väliset matkat luokitellaan yksityisajoiksi, kun taas esimerkiksi asiakaskäynnit ovat työajoja.

MITENKÄS MUUT KULUT? Miten paljon esimerkiksi edustus- ja markkinointikuluja voi vähentää verotuksessa? Entä milloin yrityksen piikkiin voi panna silmälasien tai työvaatteiden hankintakulut? Lue koko juttu yrityksen arvonmäärityksestä helmikuun Taloustaidosta. Jäsenalueelle kirjautuminen on uudistunut. Katso ohjeet täältä >> 

Juha-Pekka Huovinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti