veronmaksajat.fi

RAHAT

Missä säilytät osakkeitasi? Osakesäilytyksessä isoja hintaeroja

Missä säilytät osakkeitasi? Osakesäilytyksessä isoja hintaeroja
28.3.2019

Jos omistat listaamattomia osakkeita, koska viimeksi vertailit osakkeiden säilytyshintoja? Erot säilytyksen vuotuisissa kustannuksissa voivat olla suuria ja mielikuvasi edullisimmista säilytyspaikoista vanhentuneita.

Perinteisiä ja edelleen aika monen suomalaisen arvo-osuustililtä löytyviä listaamattomia osakkeita ovat esimerkiksi entisten puhelinyhtiöiden osakkeet.

Viime vuosina listaamattomien osakkeiden omistus on yleistynyt, kun yksityisiä sijoittajia on lähtenyt mukaan muun muassa joukkorahoitusta hakeviin yhtiöihin.

Vain osa listaamattomista yhtiöistä on muuttanut osakkeensa arvo-osuuksiksi. Jos osakkeet eivät ole arvo-osuuksia, omistajan ei tarvitse huolehtia niiden säilytyksestä, vaan osakkeiden omistus näkyy yhtiön osakasluettelosta.

Arvo-osuusmuotoiset osakkeet on talletettava arvo-osuustilille. Arvopaperikeskus Euroclear Finlandilla ei ole enää osakkeiden säilytyspalvelua, joten sijoittajat käyttävät nykyään jonkin pankin tai sijoituspalveluyrityksen tarjoamaa säilytystä. Niiden hinnoissa on suuria eroja. Jos säilytyksessä on monen listaamattoman yhtiön osakkeita, hintaero saattaa kivuta jopa satoihin euroihin vuodessa.

Hintojen vertailu siis kannattaa. Aivan vaivatonta se ei kuitenkaan ole.

Pelkkää säilytystä vai myös kauppaa?

Tämän sivun taulukkoon on koottu tietoja arvo-osuusjärjestelmässä olevien, listaamattomien kotimaisten osakkeiden säilytyshinnoista yhdeksässä pankissa tai pankkiryhmässä. Hinnoittelun rakenteissa on vaihtelua, joten myös kustannukset voivat vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi siitä, miten monen yhtiön osakkeita arvo-osuustilillä on.

Hintoja vertaillessa kannattaa pitää mielessä, että osakkeenomistajan kokonaiskustannuksiin vaikuttavat muutkin hinnat kuin säilytyksen hinta.

Usein sijoittaja joutuu maksamaan erikseen trafiikista eli listaamattomien osakkeiden tuomisesta tilille ja vastaavasti siirtämisestä tililtä pois, jos vaikkapa myy osakkeita. Siirtämisen hinta voi rakentua eri tavoin eri pankeissa, ja se voi riippua esimerkiksi sijoittajan ostamasta palvelupaketista tai siitä, miten vilkkaasti hän käy kauppaa tai minkä yrityksen välityksellä osakekaupat on tehty.

Sijoittajan pitää miettiä, miten monen yhtiön osakkeita hän aikoo tilille säilöä, kuinka suuria osakepotit ovat ja mitä palveluja hän käyttää säilytyksen lisäksi. Jos osakkeet on tarkoitus vain pitää tilillä, siirtohinnalla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. Jos taas osakkeilla aiotaan käydä kauppaa, suolaiset hinnat siirroista tilille ja tililtä voivat tehdä koko sijoituksesta kannattamattoman.

Hinnastojen etsintä vaatii hermoja

Hinnastojen kaivelu pankkien verkkosivuilta voi koetella hermoja.

”Omasta pankista” tiedon toki saa pyytämällä, mutta muista pankeista voi olla vaikea löytää hintatietoja vertailtavaksi. Yleensä hinnastojen etsimisessä kannattaa turvautua hakukoneisiin, mutta välttämättä niitä ei löydä siltikään. Yksinkertaisempaa lienee lähettää pankkiin kysely hinnoista.

Ulla Simola

Listaamattomien osakkeiden säilytys

Arvo-osuusmuotoisten listaamattomien osakkeiden säilytyshinnat ilman mahdollisia kanta-asiakasalennuksia, bonuksia tms.

  Säilytyksen hinta Mitkä osakkeet sisältyvät Muuta
Aktia 3 e/kk Kotimaiset listatut + listaamattomat + Helsingissä noteeratut ulkom. arvopaperit Kaupankäynnin aktiivisuus ei vaikuta hintaan.
Danske Bank 2 e/kk Sekä koti- että ulkomaiset arvopaperit Danske Kaupankäynti Online -palvelussa. Kaupankäynnin aktiivisuus ei vaikuta hintaan.
Handelsbanken 3,75 e/kk Kotimaiset osakkeet *** Kaupainkäynnin aktiivisuus ei vaikuta hintaan.
Nordea 1,95 e/kk Kaikki kotimaiset + ulkomaiset osakkeet Säilytys ilmainen, jos tekee yhdenkin kaupan edell. kalenterineljänneksellä.
Nordnet 2,5 e/osakelaji/salkku/kk Pohjoismaiset listaamattomat Hinta lasketaan päiväsaldolle. Kaupankäynnin aktiivisuus ei vaikuta hintaan perusasiakkailla (Private Banking- ja Active Trader-asiakkailta ei maksua).
OP Ryhmä 1,60-2,40 e/kk** Kotimaiset osakkeet* Kaupankäynnin aktiivisuus vaikuttaa hintaan.
POP-pankit 3 e/kk + listaamattomista 2,50 e/kk/osakelaji Kotimaiset + ulkomaiset listaamattomat  
S-Pankki Ei säilytystä listaamattomille osakkeille    
Säästöpankit 40 e/v (n. 3,33 e/kk) Kotimaiset  osakkeet **** Hinta keskimäärin, säästöpankit päättävät itsenäisesti hinnoistaan. Kaupankäynnin aktiivisuus ei vaikuta hintaan. 

* Ulkomaiset 0,10 %/v, palkkio omistusten keskimääräisestä markkina-arvosta
** Euroclear Finlandista siirtyville säilytys ilmainen 2019 loppuun asti, ilmainen Osakesäästäjien Keskusliiton alle 30 v jäsenille
*** Ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset arvopaperit 0,10 %/v, min. 35 e/v, muut ulkomaiset 0,20 %/v, min 55 e/v, lasketaan markkina-arvosta
**** Ulkomaisille eri hinnoittelu 

Lähde: Pankit

Rahat, verot, työ & eläke, koti