veronmaksajat.fi

RAHAT

Alexandria First Northiin – monta syytä jättää anti väliin

Alexandria First Northiin – monta syytä jättää anti väliin
26.4.2021

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Muutamat ovat jo kyselleet, aionko osallistua Alexandrian First North -listautumisantiin, joten annettakoon vastaus heti ensimmäisessä kappaleessa: En aio.

Merkitessään osakkeita sijoittaja antaa konkreettisesti rahaansa yhtiön hallituksen ja johdon käyttöön. Sijoittaja tukee yhtiön liiketoimintaa. Osakkeita pörssissä ostettaessa tilanne ei ole sama, sillä ostaja vain rahoittaa hänelle osakkeet myyvän toisen sijoittajan pankkitiliä.

En halua antaa rahojani Alexandrialle, sillä yhtiön liiketoiminta on ristiriidassa arvojeni kanssa.

Olen naulannut missiokseni saada suomalaiset sijoittamaan paremmin. Alexandria kertoo esitteessään, että sen missiona on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää.

Melkein sama? Ei näytä siltä.

Kannattavia tuotteita – Alexandrialle

"Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on 4–6 %, juoksevat kulut 2,8 % p.a., merkintäpalkkio on 2 % ja lunastuspalkkio 1–3 %. Matematiikka: Kenen kannalta rahasto on järkevä? Äidinkieli: Luonnehdi rahastoa enintään kolmella sanalla."

Esitin kysymyksen taannoin Twitterissä ja sain läjäpäin hauskoja ja oivaltavia vastauksia.

Kyseessä on Alexandrian sivuilla ensimmäisenä esiteltävä rahasto, Alexandria Kiinteistö  Alexandria Kiinteistö on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa kiinteistömarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Viimeisimmän katsauksen mukaan sen suurimmat omistukset ovat EQ Hoivakiinteistöt (32 %), EQ Liikekiinteistöt (30 %) ja UB Suomi Kiinteistöt (11 %).

Kiinteistösijoitusrahastot itsessään ovat yleensä kovakuluisia, ja lisäksi Alexandria perii sijoittajalta 0,9 prosenttia pääomasta siitä, että rahaston salkunhoitajat ohjaavat rahastoon tulleet varat kohderahastoihin. Monien kiinteistörahastojen tavoin myös Alexandria Kiinteistö on auki neljä kertaa vuodessa, joten ainakaan kohderahastojen ostamiseen ja myymiseen ei saa kulumaan järin monta tuntia.

Alexandria Kiinteistössä oli maaliskuun lopulla 191 miljoonan euron pääomat. Siitä laskettuna 0,9 prosenttia tarkoittaisi 1,7 miljoonan vuotuista palkkiota Alexandrialle.

Kuluja kahdella tasolla

Toisiin rahastoihin sijoittavat rahastot ovat rahastoyhtiölle siitä käteviä, että salkunhoitajan ei tarvitse liata käsiään varsinaisten kohteiden kuten kiinteistöjen, osakkeiden tai korkopapereiden kanssa puljaamiseen. Asiakkaan kannalta ikävä puoli on se, että monikerroksinen rakenne tietää yleensä monen kerroksen kuluja.

Niinpä esimerkiksi osake- ja korkomarkkinoille sijoittavan Alexandria Tasapainoinen -rahaston kuorikerroksen pyörittämisestä asiakas maksaa 1,4 prosenttia vuodessa, minkä päälle tulevat kohderahastojen perimät hallinnointi- ja transaktiokustannukset. Niiden myötä juoksevat kulut nousevat yli kahteen prosenttiin, mikä on yhdistelmärahastolle valtavasti.

Esimerkiksi OP:n vastaavan yhdistelmärahaston OP-Maltillisen hallinnointipalkkio on 1,25 prosenttia, ja koska OP:n rahasto sijoittaa suoraan osake- ja korkomarkkinoille, muita hallinnointikuluja ei tule.

Alexandrian rahastot vaikuttaisivat siis olevan hyviä Alexandrian kannalta. Jos kohtuullisesti käy, sijoittajakin toki voittaa verrattuna siihen, että pitäisi rahansa patjan alla.

Kuten sijoitustuotteissa on tapana, sijoittaja kantaa riskin, sijoituspalveluyhtiö kerää riskittömän tuoton. Alexandrian tuotteissa sijoittaja vaikuttaisi saavan vähemmän tuotto riskinsä vastapainoksi kuin monen muun tuotteen avulla.

Kulut pois "selkeyden vuoksi"

Jatkoin surffailuani Alexandrian sivuilla.

Strukturoitujen tuotteiden osiossa ensimmäisenä esitellään härveli nimeltä "Vastuulliset Yhtiöt Autocall". Käytän luonnehdintaa "härveli", koska en ole törmännyt kuvaavampaan termiin. 

Autocall-härvelin kohdeindeksistä kerrotaan: "Indeksi on ns. synteettinen hintaindeksi, eli sen arvoon lasketaan mukaan yhtiöiden maksamat nettomääräiset osingot, mutta sen arvosta vähennetään tasaisesti vuositasolla 5 %. Vähennys parantaa lainan ehtoja suhteessa perinteiseen hintaindeksiin, koska lainan valmistajan ei tarvitse huomioida hinnoittelussa tuleviin osinkomääriin liittyvää epävarmuutta ja koska vähennys on indeksin osakkeiden tämänhetkistä ennustettua osinkotuottoa korkeampi."

Elikkässiistuotanoinniin?

Ensinnäkin reiluin vertailukohta osakemarkkinoille sijoittavalle on tuottoindeksi tai nettotuottoindeksi. Kummassakin on mukana osingot, jotka suoraan osakkeisiin sijoittava saa, mutta jälkimmäisessä osingoista on vähennetty niistä perittävien verojen vaikutus.

Hintaindeksi (eli indeksi ilman osinkoja) tuottaa huonommin kuin tuottoindeksi tai nettotuottoindeksi. Osingot kun ovat tärkeä osa osakesijoittajan kokonaistuottoa yhtään pidemmällä aikavälillä.

Jos taas tehdään "synteettinen hintaindeksi", joka saadaan vähentämällä ensinnä osinkoihin kohdistuvat verot ja sen päälle vielä viisi prosenttia, ollaan jo varsin paljon jäljessä osakemarkkinoiden tuotosta. Itse asiassa tuolla muutoksella on jo syöty osakkeiden pitkän ajan keskimääräinen vuosituotto.

Alexandrian autocall-härvelissä sijoittajalle maksetaan "tuotto" eli rahaa, mikäli indeksi on tiettyinä havaintopäivinä vähintään alkuarvonsa tasolla.

Käytettävän indeksin laskentatavan kerrotaan "parantavan lainan ehtoja suhteessa perinteiseen hintaindeksiin". Tätä perustellaan sillä, että "vähennys on indeksin osakkeiden tämänhetkistä ennustettua osinkotuottoa korkeampi". Eli koska tuotosta vähennetään enemmän kuin osinkojen vaikutus, saadaan paremmat ehdot?

Ehkä, mutta tuskin sijoittajan kannalta.

Kun vähennys, tässä viisi prosenttia, on odotettua osinkotuottoa suurempi, vähentämällä saatu indeksi kehittyy heikommin kuin hintaindeksi.

Kuulostaako monimutkaiselta? Se saattaa olla tarkoituskin.

Laskentatapa saattaa kaiken kukkuraksi joissain tapauksissa olla sijoittajan etu, sillä jos indeksi on havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy. Sijoittaja voi haluta lainan juoksevan ensimmäistä havaintopäivää kauemmas.

Toisaalta jos viimeisenä tarkastelupäivänä indeksin arvo on alkuarvon alapuolella, tuottoa ei tule ja sijoittaja joko saa sijoituksensa euromäärän takaisin tai menettää nimellispääomaansa samaa tahtia indeksin kanssa. Näitä vaihtoehtoja sijoittaja tuskin toivoo.

Kuulostaako monimutkaiselta? Se saattaa edelleen olla tarkoitus.

Saman tuotteen esimerkkilaskelman jälkeen lukee pikkupränttien aateliluokkaan nouseva varauma: "Esimerkki ei selkeyden vuoksi huomioi 2 %:n merkintäpalkkiota."

Epäilemättä juuri selkeyttä on tavoiteltu.

Tällaisia tuotteita ja pikkupränttejä voisi kuvitella näkevänsä lähinnä sijoitusmaailmaa satirioivan televisiosarjan toisella tuotantokaudella. Sarjassa voitaisiin seurata sijoituspalveluyritystä, joka kertoo arvojensa olevan "asiantuntevuus, laadukkuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys".

Varainsiirtobisneksen taitaja

Eivätkö edellä luettelemani esimerkit osoita, että sijoittajan tulee riemusta kiljuen rynnätä Alexandrian osakkeenomistajaksi? Yhtiöhän tuntuu osaavan varainsiirtobisneksen: varat asiakkaiden taskuista osakkeenomistajien taskuihin.

Taskuja on vihjailevasti Alexandrian yhtiöesitteen kannessakin. Siinä ne eivät ole täynnä rahaa vaan kukkasia.

Viime vuonna Alexandria keräsi palkkiotuottoja 34,7 miljoonaa euroa ja maksoi palkkiokuluja 12,7 miljoonaa euroa. Palkkoihin ja eläkkeisiin kului vain seitsemän miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 6,8 miljoonaa euroa. Nettotulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 3,9 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Alexandrian toimitusjohtajille ja hallituksella maksettiin palkkaa ja palkkioita vain reilut 600 000 euroa, kun edellisenä vuotena summa oli yli 900 000 euroa. Omistajat huhkivat huomattavan edullisesti.

Jos First North -listautumisen yhteydessä toteutettava osakeanti toteutuu täysimääräisenä, yhtiön osakemäärä kasvaa karvan alle kymmeneen miljoonaan osakkeeseen. Listautumisannissa ja -myynnissä hinta on 6,47 euroa osakkeelta, joten yhtiön markkina-arvo annin hinnalla on 65 miljoonaa euroa. P/e-luvuksi viime vuoden tuloksella tulee 17.

Sehän ei ole tässä markkinatilanteessa, Alexandrian viime vuosien kasvuun suhteutettuna ja taloudellisten tavoitteiden valossa paljon mitään

No ei se itse asiassa mitenkään huutavan halpa hinta ole. Pääomamarkkinat ovat luonteeltaan kovin syklisiä. Strukturoidut tuotteet, jotka ovat Alexandrian suurin tulonlähde, täytyy myydä joka kerta uudelleen, joten tuottojen jatkuvuudesta ei ole takeita.

Osakkeita jaossa niukasti

Alexandria laskee liikkeelle uusia osakkeita neljän miljoonan arvosta Alexandrian nykyiset omistajat myyvät omistuksiaan samoin neljän miljoonan arvosta. Tarjolle tulee yhteensä vajaat 1,3 miljoonaa osaketta.

Niistä jo reilut puoli miljoonaa on sovittu ankkurisijoittajille, joten muille merkitsijöille ja ostajille jää reilut 700 000 osaketta. Ne Alexandria saa uppoamaan helposti omille asiakkailleen, joita yhtiö kertoo olevan 35 000.

Minun merkintääni Alexandria ei tarvitse eikä varmasti ole siitä kiinnostunutkaan. Buukkaritkaan eivät ole onneksi viime aikoina kilautelleet.

Alexandrian operatiivisesti merkittävät omistaja eivät myy osakkeitaan listautumisen yhteydessä. Heille jää kova intressi saada osakekurssi nousemaan, ja sen eteen he varmasti tekevät töitä. Johto on osakekurssin puolella.

En kuitenkaan pidä Alexandrian liiketoimintaa kestävänä pitkällä aikavälillä. Tarjolla voi olla pikavoitto ja ehkä toinenkin, jos julkisen noteerauksen myötä Alexandria onnistutaan kiepauttamaan yritysoston kohteeksi.

En tietenkään pidä yhtiön omistamista arveluttavana saati paheksu osaketta merkitseviä. Itse vain seuraan Alexandria-sarjan tuotantokausia mieluummin hyvillä mielin katsomosta.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti