veronmaksajat.fi

Kilpailukykyloikka ja työmarkkinat - miten käy verojen?

Teemu Lehtinen

Hallituksen syksyllä julkaisema kilpailukykypaketti sai varsin myrskyisän vastaanoton. 

Kaikkea ei ole kuitenkaan vastustettu. Eniten ymmärrystä on saanut osakseen suunnitelma alentaa työnantajan sosiaaliturvamaksua. 

Luonnostellut pakkolait eivät sen sijaan tunnu innostavan juuri ketään, eivät edes hallitusta itseään. Hallitus onkin kannustanut työmarkkinajärjestöjä esittämään pakkolakeja korvaavia parempia vaihtoehtoja. 

Neuvottelut pakkolakeja korvaavista toimista ovat taas pienen paussin jälkeen vireillä. Samalla puhutaan myös paikallisen sopimisen edistämisestä. 

Vilkas työmarkkinavuosi alkaa siis neuvotteluilla, joiden tulokset vaikuttavat puolestaan ratkaisevasti siihen, kuinka riitainen syksystä tulee. 

Kohtuullinen kompromissi lienee parempi kuin lihava riita. Kaikkien on siis noustava poteroistaan ja joustettava, jotta laajapohjainen sopu voidaan saada aikaan. 

* * * 

Mitä veroille on tässä neuvottelurumbassa käymässä? 

Todennäköisin toteutuva asia on yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen 1,72 prosenttiyksiköllä, jota tuntuvat kannattavan kaikki. 

Ainoa avoin kysymys on alennuksen rahoittaminen. Alennuksesta aiheutuu 850 miljoonan euron lovi verotuottoihin, ja jotenkin se pitää mahdollisen siltarahoituksen jälkeen kattaa. 

Selkeintä on kattaa verotuottojen menetys menosäästöillä. Kun kilpailukykypaketin lopullinen sisältö on toistaiseksi epäselvä, ei siitä koituvia julkisen talouden säästöjäkään voi vielä arvioida. 

Arvonlisäveron korotusta on myös väläytetty yhtenä rahoitusvaihtoehtona. Arvonlisäveron korottaminen ilman samanaikaista tuloveron kevennystä leikkaisi kuitenkin tarpeettomasti haurasta kotimaista kysyntää. Siihen ei kannata ryhtyä. Viennin ja investointien takkuillessa yksityinen kulutus pitää talouden rattaita edes jotenkin pyörimässä. 

* * *

Työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuksen ohella toinen työmarkkinaratkaisun toteutuessa mahdollinen veromuutos on työttömyysvakuutusmaksun osittainen siirto työnantajilta työntekijöiden vastuulle. 

SAK esitti syksyllä työnantajien työttömyysvakuutusmaksun alentamista keskimäärin 0,83 prosenttiyksiköllä ja vastaavaa korotusta työntekijöiden maksuun. 

Tämä toimenpide luonnollisesti kiristäisi palkansaajien tuloverotusta, mikä olisi vastoin hallitusohjelmaa. Hallituksen olisikin kompensoitava mahdollinen korotus keventämällä vastaavasti muita tuloveroperusteita. 

Hallitus on myös luvannut keventää ansiotulojen verotusta peräti miljardilla eurolla kilpailukyvyn edistämisen ja palkkamaltin vastapainoksi. Nyt jos koskaan tälle työmarkkinoille tarjotulle veroporkkanalle on käyttöä.

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja

Kirjoitus ilmestyy Taloustaidossa 27.1.2016

Kirjoittajasta

Teemu Lehtinen

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja. Seuraa @TeemuTLehtinen Twitterissä.

Blogeissa