veronmaksajat.fi

Sijoitussäästötilit – toimeenpanon aika

Teemu Lehtinen

Sijoitusten verokohtelua selvittänyt valtiovarainministeriön työryhmä julkaisi toukokuun alussa tasapainoisen ja perusteellisen raportin, joka on hyvä perusta lainsäädännön jatkotyöstölle.

Erityisen tärkeää oli saada toimiva pohja kovasti kaivattujen sijoitussäästötilien sujuvalle etenemiselle.

Työryhmän mallissa myyntivoitot ovat verovapaita sijoitussäästötilin sisällä, mutta osinkoja ja muita juoksevia tuloja verotetaan saman tien. Tilillä olevien varojen arvon nousua verotetaan varoja tililtä nostettaessa. Sijoitussäästötilistä syntyviä tappioitakin saa vähentää, mutta vain koko tilin lopettamalla.

Työryhmän malli on selkeä ja toteuttamiskelpoinen nopeallakin aikataululla.

Sijoitussäästötileihin liittyvää lainvalmistelua on nyt vietävä ripeästi eteenpäin työryhmän kartoittamalta pohjalta, jotta valmis lakiesitys on mahdollista antaa syksyllä eduskunnalle.

Hallituksella on tältä pohjalta hyvät edellytykset päättää sijoitussäästötilien käyttöönotosta viimeistään elokuun budjettiriihessä.

* * *

Miksi sijoitussäästötilejä sitten tarvitaan?

Sijoitussäästötilien käyttöönotto on tärkeää kansalaisten tasapuolisen kohtelun kannalta. Sijoitussäästötileillä lisätään erityisesti tavallisen säästäjän ja piensijoittajan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja säästää pörssiosakkeisiin.

Kansankapitalismin eli kansalaisten laajapohjaisen osakesäästämisen tasapuolinen edistäminen on hyvä päämäärä sekä yksittäisten kansalaisten että koko yhteiskunnan kannalta.

Työryhmä tarkasteli sijoitussäästötilejä rinnakkain muiden välillisten sijoitusmuotojen, kuten sijoitusrahastojen, säästö- ja sijoitusvakuutusten sekä kapitalisaatiosopimusten kanssa.

Kun sijoitus tehdään välillisesti, sijoituskohteesta saatava tuotto kertyy sijoitustuotteen sisällä ja sijoittaja saa tuoton itselleen vasta siinä vaiheessa, kun hän realisoi sijoituksensa. Tällöin on luonnollista myös tuoton verotuksen lykkääntyminen samaan ajankohtaan.

Vastaavasti tappiotkin on voitava vähentää, minkä työryhmä esittää vakuutusmuotoisissa sijoituksissa tapahtuvan sopimuksen päättyessä. Tämä vastaisi uusiin sijoitussäästötileihin kaavailtua menettelyä.

Työryhmän esitys on kaikkiaan johdonmukainen pyrittäessä lisäämään eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuutta.

* * *

Säästämisen verottamisen osalta on erityisen tärkeätä, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Työryhmän tarkastelujen kohteena olleita sijoitusmuotoja käytetään tyypillisesti pitkäjänteisessä sijoitustoiminnassa. Sijoittajalla ja säästäjällä on tällöin oikeutettuja odotuksia järjestelmän kohtuullisesta pysyvyydestä.

Samalla tarpeellisia uudistuksia on voitava kuitenkin harkiten tehdä. Tarkemman lainvalmistelun yhteydessä on viilattava monia yksityiskohtia, kuten tarvittavia siirtymäsäädöksiä.

Pääomatulojen verotusta kehitettäessä tavoitteena on ylipäätään oltava säästämiseen kannustava, tasoltaan kohtuullinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen verojärjestelmä. Pääomatulojen verotus on monelta osin jo valmiiksi kohtuullisen hyvässä kunnossa. Toimivia osia verotuksesta ei pidä pilata.

Tässä suhteessa oli tärkeää, että työryhmä ei esittänyt sijoitusrahastojen verotuksen periaatteita muutettavaksi. Rahastosäästäjä voi jatkaa säästämistään turvallisin mielin.

Teemu Lehtinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja.

Kirjoitus ilmestyy Taloustaidossa 16.5.2018

Kirjoittajasta

Teemu Lehtinen

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja. Seuraa @TeemuTLehtinen Twitterissä.

Blogeissa