veronmaksajat.fi

Verotukseen käänne ja iso porkkana

Teemu Lehtinen

Hallitusohjelman merkittävin verolinjaus on sitoutuminen kokonaisveroasteen nousun estämiseen. Veronkiristysten kausi päättyy vihdoin ja julkista taloutta tasapainotetaan jatkossa menosäästöillä ja rakenneuudistuksilla. 

Edellisen vaalikauden massiiviset veronkiristykset ehtivät nakertaa pahoin talouden perustaa. Tältä osin uusi hallitusohjelma antaa toivoa.

Hallitusohjelmassa listatut veromuutokset siirtävät verotuksen painopistettä lievästi työn tekemisen verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamisen suuntaan. Ansiotulojen verotus kevenee hieman ja toisaalta valmisteveroja korotetaan maltillisesti. Yleislinja on oikea.

Ansiotulojen verotuksen jo nyt ankaran progression jyrkentäminen entisestään ei kuitenkaan vie verotusta oikeaan suuntaan. Keventäminen vain korottamalla työtulovähennystä rajaa kevennyksiä perusteettomasti. Työntekoa, osaamisen kartuttamista, tuottavuuden lisäämistä ja uralla etenemistä pitäisi kannustaa nykyistä paremmin kaikilla tulotasoilla, ei vain pienillä tuloilla.

* * * 

Hallitus lupaa ehdollisesti tulla vastaan myönteisiä työmarkkinaratkaisuja mittavalla miljardin euron lisäkevennyksellä ansiotulojen veroihin. Nämä lisäkevennykset toteutettaisiin kaikissa tuloluokissa, pieni- ja keskituloisia painottaen. Kevennykset luvataan ulottaa myös eläketuloihin.

Työmarkkinoille nyt tarjottu veroporkkana on merkittävä mahdollisuus parantaa nettoansioiden ostovoimaa jatkuvan palkkamaltin oloissa. Toivottavasti tämä veroporkkana myös käytetään vaalikauden aikana.

Miljardin euron lisäkevennys on syytä toteuttaa mahdollisimman tasaisesti kautta linjan, kaikissa tuloluokissa. Näin lisätään laajapohjaisesti ostovoimaa ja edistetään myös parhaiten kattavaa palkkamalttia, kilpailukyvystä ja tuottavuuden parantamisesta nyt puhumattakaan.

Työmarkkinaneuvotteluissa on verotuksen osalta paljon pelissä. Jos yhteiskuntasopimusta ei saada aikaan, hallitus uhkaa sekä perua tarjoamansa miljardin euron veroporkkanan että kiristää kansalaisten veroja puolen miljardin edestä.

Porkkana- ja keppivaihtoehdon ero verotuksessa on siis 1,5 miljardia euroa. Tämän rinnalla hallitusohjelman muut verolinjaukset kalpenevat näpertelysarjaan.

* * *

Hallitusohjelman yksi suuri veropoliittinen kysymysmerkki liittyy valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Jatkovalmistelun pohjaksi on valittu maakuntamalli, mutta on toistaiseksi epäselvää, tullaanko tässä yhteydessä päättämään myös maakuntaverosta.

Uusien itsehallinnollisten maakuntatason verottajien lisääminen kaikkien nykyisten rinnalle uhkaisi kiristää ajan myötä kokonaisveroastetta. 

Pääministeri Juha Sipilä totesi ohjelman julkistuksen jälkeen, että ”maakuntavero on hyvin epätodennäköinen”. Tämä oli rauhoittava viesti ja oletettavasti soten rahoitusratkaisun valmistelu etenee johdonmukaisesti tältä pohjalta.

Sote-uudistuksen tärkeä tavoite pitää olla kustannuspaineiden purkaminen toimintaa tehostamalla ja järkeistämällä, ei verotusta kiristämällä. Jotta tämä varmistetaan, ei uusille maakunnallisille valtuustoille tule antaa itsenäistä verotusoikeutta.

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja

Kirjoitus ilmestyy Taloustaidossa 10.6.2015

Kirjoittajasta

Teemu Lehtinen

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja. Seuraa @TeemuTLehtinen Twitterissä.

Blogeissa