veronmaksajat.fi

Tärkeintä on muuttaa suuntaa

Teemu Lehtinen

Minulta kysytään usein, mikä on tärkein asia talous- ja veropolitiikassa ensi vaalikaudella. Tähän on helppo vastata: tärkeintä on päättää muuttaa suuntaa.

Meillä ei ole enää varaa jatkaa kiristyvien verojen, hiipuvan ostovoiman ja supistuvan kansantalouden tuhoisaa kierrettä. 

Julkista talouttahan on yritetty koko kuluvan vaalikauden ajan sitkeästi sopeuttaa nyttemmin jo surullisen kuuluisaksi tulleella 50/50 -periaatteella, jossa peräti puolet valtiontalouden sopeutuksesta on ollut veronkiristyksiä. 

Verotusta on kiristetty yhteensä lähes viidellä miljardilla eurolla, kun mukaan luetaan myös kuntien verot sekä sosiaalivakuutusmaksut. 

Massiiviset veronkiristykset ovat hyydyttäneet kansalaisten ostovoiman ja sitä myötä kotimaisen kysynnän. Kun vientikään ei vedä, on kansantalouden jo krooniseksi muuttunut taantuma valmis. 

Tuloksena tästä kaikesta on aikaansaatu kuihtuvaan kansantalouteen suhteutettuna maailman huippua olevat julkiset menot ja verot. 

Seuraukset myös julkisen talouden tasapainolle ovat olleet murheelliset. Alijäämistä ei päästä eroon, kun talouskasvu on jatkuvasti pakkasella. 

* * *

Tärkeintä vaalikaudella 2015-2019 on siis aikaansaada selvä käänne kasvun tielle. 

Kasvu edellyttää sekä kotimarkkinoiden että viennin elpymistä pitkittyneen taantuman jälkeen. Kotimarkkinoiden osalta ratkaisevaa on yksityinen kotimainen kysyntä, viennin osalta kilpailukyky. 

Kotimarkkinoiden elpymisen kannalta keskeistä on vahvistaa pahasti horjunutta kuluttajien luottamusta sekä koko kansantalouden että oman henkilökohtaisen talouden tuleviin näkymiin.  

Ostovoimaa koskevat odotukset on käännettävä positiivisiksi myös näköpiirissä olevan maltillisen ansiokehityksen oloissa. Palkkamalttia vastaan on tultava verotusta keventämällä. 

* * * 

Onko kaivatusta suunnanmuutoksesta toivoa? Tässä vaiheessa en ole pessimisti. 

Siperia opettaa, joten kuluvan vaalikauden veronkiristyksiä tuskin yksikään puolue ottaa sellaisenaan malliksi ensi vaalikauden veropolitiikalle. 

Päinvastoin, useammaltakin taholta on jo peräänkuulutettu kiristysten lopettamista ja katon asettamista verotuksen tasolle. 

Myös ansiotulojen verotuksen keventäminen on saamassa varsin laajapohjaista tukea osakseen. 

Käänteen aikaansaamisessa on päästy hyvään alkuun, mikäli konsensus saavutetaan siitä, että jatkossa verotuksen kokonaistasoa ei enää nosteta ja ansiotulojen verotusta kevennetään.

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja

Kirjoittajasta

Teemu Lehtinen

Teemu Lehtinen on Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja. Seuraa @TeemuTLehtinen Twitterissä.

Blogeissa