veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Hyvä hallintotapa on yritysvastuun A ja O

Tomas Hildebrandt

Ovatko suomalaiset pörssiyhtiöt alkaneet lepsuilla vastuullisuudessaan? Pelkästään tänä vuonna monen yrityksen toiminta on saanut monilla vähintäänkin kulmakarvat nousemaan. Miten vastuullisesti toimivan sijoittajan pitäisi suhtautua näihin tapahtumiin? Ovatko ne vain jäävuoren huippu?

Pörssiyhtiöt toimivat monenlaisien odotusten ja vaatimusten alla. Osakkeenomistajan etu on niistä keskeisin. Mutta kuinka pitkälle osakkeenomistajien etuja kannattaa ajaa muiden intressiryhmien kustannuksella ja mikä on osakkeenomistajien etu? Yritysjohdon ensisijainen tehtävähän on yhtiön arvon kasvattaminen.

Onnettomuuksia voi aina tapahtua, mutta niihin voi varautua ja niiden varalta pitää olla toimintasuunnitelmia. Teollisten prosessien tehostaminen ei ole pelkästään kulujen leikkaamista, vaan myös tuottavuuden parantamista. Prosessit ovat usein hyvin monimutkaisia ja niiden muuttaminen voi vaikuttaa laajasti myös yrityksen muihin toimintoihin. Huolellinen suunnittelu ja muutosten läpivienti edellyttää paljon osaamista. Yritysjohdon asenteista riippuu, millainen toimintakulttuuri ja suhtautuminen henkilöstöllä on esimerkiksi turvallisuuskysymyksiin.

Yritysten sosiaalisen vastuun ehkä vaikeimpia kysymyksiä ovat pitkät alihankintaketjut ja toisaalta yrityksen tuotteiden mahdollisesti aiheuttamat haitat. Mitä enemmän tuotanto siirtyy kehittyviin maihin, joissa toimintakulttuurit poikkeavat länsimaisista, sitä vaikeampaan on vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen ja niiden valvonta. Vedenpitäviä menetelmiä ei ole. Ketju kulkee myös toiseen suuntaan: mihin yrityksen tuotteita käytetään ja keitä ovat asiakkaat? Voiko yritys valvoa tai seurata tuotteidensa kulkua globaalissa taloudessa niiden siirtyessä välikäsien kautta toisille?

Hyvällä hallintotavalla pääsee pitkälle ympäristökysymysten ja sosiaalisen vastuun toteuttamisessa. ”Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus. Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa, että tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti ja että merkittävimpiä liiketoimia ja eturistiriitatilanteita tarkastellaan riittävästi ja niihin reagoidaan tarvittaessa.” Tätä Valtiontalouden tarkastusviraston Matti Mattilan määritelmää paremmin voi asiaa tuskin sanoa.

Vastuullinen toiminta on tahdon asia ja toimintastandardit pitää asettaa korkealle. Monilla yhtiöllä on siinä vielä tekemistä. Vastuullinen sijoittaja ja omistaja tukee niitä yhtiöitä, jotka siihen pyrkivät. Vastuullisuus on luottamuksen rakentamista.

Kirjoittajasta

Tomas Hildebrandt

Tomas Hildebrandt on Evli Pankin seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi.

Blogeissa

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.