veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Sairausvakuutusmaksut pienenevät vuonna 2024

Sairausvakuutusmaksut pienenevät vuonna 2024
16.11.2023

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,51 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2024. Maksu pienenee 0,09 prosenttia vuodesta 2023, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,48 prosenttia, joka on 0,09 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023.

Työtulovakuutuksen maksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 prosenttia. Maksu on 0,37 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2023.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16 499 euroa. Maksu pienenee 0,35 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16 499 euron, päivärahamaksua ei peritä. 

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,22 prosenttia vuonna 2024. Tämä on 0,01 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023.

Valtioneuvosto vahvisti torstaina sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2024. Sairausvakuutusmaksut ovat voimassa 1.1. –31.12.2024.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti