veronmaksajat.fi

VEROT

Voiko yhteismetsä maksaa osakkaalleen kilometrikorvauksia?

Voiko yhteismetsä maksaa osakkaalleen kilometrikorvauksia?
8.5.2023

Olen yhteismetsän osakas. Voiko yhteismetsä maksaa osakkaalleen verovapaita kilometrikorvauksia matkoista osakkaan kotoa yhteismetsään kuuluvalle tilalle?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Mielestäni lähtökohtaisesti ei voi. Kysymykseenne liittyvää julkaistua oikeuskäytäntöä ja selkeää verotuskäytäntöä ei toistaiseksi kuitenkaan ole, joten asia vaatisi joko maksullisen ennakkoratkaisun hakemista verottajalta tai vaikka verottajan julkisen ohjeen. 

Toki tilanteesta herää esimerkiksi kysymys, voitaisiinko matkoja yhteismetsän tiloille pitää matkana erityiselle työntekemispaikalle, jos työskentely on satunnaista ja epäsäännöllistä.

Lain pääsäännön mukaisesti työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka verovelvollinen tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. Tällaiselta matkalta olisi mahdollista maksaa verovapaa kilometrikorvaus.

Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on todennut päätöksessään (KHO 1999:29), että yhteisesti omistetulle metsätilalle tehdyt matkat eivät olleet omistajan tilapäisiä työmatkoja.  

Kodin ja metsätilan välistä matkaa pidetään yleensä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisenä matkana, mikä tarkoittaa sitä, että matkakustannusten korvausta ei voi maksaa verovapaasti tältä matkalta.  

Verohallinnon ohjeessa Metsätalouden matkakustannukset esimerkiksi kuolinpesä tai verotusyhtymä voi matkalaskun perusteella maksaa metsätalouteen liittyvistä matkoista osakkailleen verovapaita matkakustannusten korvauksia, mutta vain sellaisista matkoista, jotka osakas tekee muualle kuin kuolinpesän tai verotusyhtymän metsään. Tällöin erityinen työntekemispaikka metsän omistajan kannalta tarkoittaisi esimerkiksi matkaa rautakauppaan metsätalouden konehankintojen takia tai metsätalouden opintomatkoja.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti