veronmaksajat.fi

RAHAT

Voinko määritellä, mitä rahasto-osuuksia myyn?

Voinko määritellä, mitä rahasto-osuuksia myyn?
5.7.2023

Minulla on hyödyntämättä 2 000 euroa tänä vuonna vanhenevia luovutustappioita. Minulla on erään sijoitusrahaston osuuksia, joihin olen sijoittanut 20 000 euroa ja joiden arvon on tällä hetkellä noin 30 000 euroa. 

Haluaisin vielä tänä vuonna hyödyntää tuon luovutustappion ja myydä vain osan rahasto-osuuksista. Jos myyn rahasto-osuuksia vaikkapa 7 000 eurolla, mistä tiedän minkä verran tuosta 7 000 eurosta lasketaan luovutusvoitoksi? 

Olen säästänyt tähän sijoitusrahastoon kuukausittain rahaa, joten fifo-periaatteen hyödyntäminen kuulostaa aika työläältä. Minulla ei ole muita pääomatuloja.

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa

Vaikka sijoitusrahasto-osuudet eivät yleensä kuulu arvo-osuusjärjestelmään, sovelletaan samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen kuitenkin fifo-periaatetta, ellei verovelvollinen muuta näytä. 

Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero. Verovelvollinen voi pyytää rahastoyhtiötä lunastamaan määräämänsä yksilöidyn osuustodistuksen tarkoittamat tai määräämällään järjestysnumerolla hankitut rahasto-osuudet ja tällä tavoin poiketa fifo-periaatteesta. 

Jos verovelvollinen ei ole yksilöinyt luovutettavia samanlajisia rahasto-osuuksia, sovelletaan fifo-periaatetta. Pankkia voi pyytää laskemaan luovutettavien sijoitusrahasto-osuuksien luovutusvoiton määrää jollain tietyllä summalla tietyn aikavälin sijoituksille tai fifo-periaatetta käyttäen.

Pankkien järjestelmistä ja palveluista paljolti riippuu, kuinka helposti tuottoja on laskettavissa eri vaihtoehdoilla. 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti