veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Rahastoyhtiöiden voittaja ja häviäjät – Mihin jäi S-rahastojen kiri?

Rahastoyhtiöiden voittaja ja häviäjät – Mihin jäi S-rahastojen kiri?
18.1.2017

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Kulunut vuosi oli erinomainen suomalaisille sijoitusrahastoyhtiöille. Suomalaisten rahastoyhtiöiden pääomat nousivat vuoden 2016 aikana miltei kymmenellä prosentilla selvästi yli sadan miljardin euron.

Kehityksessä auttoivat sekä rahastojen arvonnousu että niihin tehdyt uudet sijoitukset. Arvonnousu toi lisäyksestä suuremman osan, 5,1 miljardia. Uutta pääomaa tuli nettona mukavat 3,9 miljardia. Eniten uutta rahaa, 1,4 miljardia, imivät lyhyen koron rahastot. Luvut perustuvat Finanssialan keskusliiton tiedotteeseen.

Rahastoyhtiöistä euroissa mitattuna suurin voittaja oli Suomen rahastomarkkinoiden kingi Nordea, jonka rahastopääomat kasvoivat 4,5 miljardilla eli keskisuuren rahastoyhtiön verran. Toiseksi eniten rahasäkkiään paisutti markkinakakkonen OP 1,8 miljardin pääomalisäyksellään.

Myös Evlin pääoman paisuivat yli miljardilla. Evli on rahastoyhtiöistä neljänneksi suurin. Markkinakolmonen Danske kasvoi selvästi keskimääräistä vähemmän. Dansken rahastopääoma kohosi viime vuonna reilulla 300 miljoonalla eurolla eli 2,9 prosentilla.

Rahastopääomat ja niiden muutokset olen laskenut joulukuun 2016 ja joulukuun 2015 yhtiökohtaisten yhteenvetojen perusteella. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia kokonaismarkkinalukujen kanssa. 

Neljä menetti rahaa

Suhteessa suurin kasvaja Suomen rahastomarkkinoilla oli Alexandria, jonka pääomat kasvoivat 29 prosentilla. Suorituksena kovempi on kuitenkin Evlin yli 25 prosentin suhteellinen kasvu, koska Evli on selvästi Alexandriaa suurempi. Evli on rahastovuoden 2016 suurin voittaja.

Yli kahdenkymmenen prosentin vuosikasvulukuja pääsevät esittelemään myös UB, Estlander & Partners, eQ, PYN ja Aurejärvi.

Neljä rahastoyhtiötä menetti pääomaa yleisesti hyvän vuoden aikana. Luuserit olivat Elite Rahastohallinto, SEB, Front ja Fondita.

Selvästi alle markkinakasvun eli kasvusta huolimatta markkinaosuustappiolle jäivät Dansken ohella FIM ja Fourton.

Rahastoyhtiö Rahastopääoma, meur Muutos, meur Markkinaosuus
Nordea Funds 41 254   4 499 38,7 %
OP-Rahastoyhtiö 23 375   1 766 22,0 %
Danske Invest Rahastoyhtiö 11 881   335 11,2 %
Evli-Rahastoyhtiö  6 410   1 292 6,0 %
FIM Varainhoito  5 390   137 5,1 %
Aktia Rahastoyhtiö 4 098   462 3,8 %
SEB Rahastoyhtiö Suomi 3 137   -417 2,9 %
eQ Rahastoyhtiö 1 936   355 1,8 %
Sp-Rahastoyhtiö 1 868   301 1,8 %
Seligson & Co Rahastoyhtiö 1 703  91 1,6 %
Ålandsbanken Rahastoyhtiö 1 385   157 1,3 %
UB Rahastoyhtiö 729   146 0,7 %
Fondita Rahastoyhtiö 695   -5 0,7 %
Taaleri Rahastoyhtiö 641   73 0,6 %
Fourton  546   24 0,5 %
PYN Rahastoyhtiö  334   59 0,3 %
Alexandria Rahastoyhtiö 317   71 0,3 %
Alfred Berg Rahastoyhtiö 293   21 0,3 %
Elite Rahastohallinto  197   -29 0,2 %
Estlander & Partners 126   25 0,1 %
Front Varainhoito  83   -5 0,1 %
JOM Rahastoyhtiö 69   8 0,1 %
Aurejärvi Varanhoito 10   2 0,0 %
AJ Rahastoyhtiö  8   0 0,0 %

Lähde: Rahastoraportti 12/2016

Etukorttirahastorynnistys jäi vajaaksi

S-Pankki osti toukokuussa 2013 enemmistön FIMistä ja loput viime vuoden alkupuolella.

Kun kaupat tehtiin, kauppapankin uskottiin kasvavan merkittäväksi rahastotoimijaksi, onhan sillä suora kontakti yli kahteen miljoonaan asiakasomistajaansa ja mahtava markkinointivoima.

Toukokuun 2013 lopussa FIMin rahastoissa oli 1,6 miljardin pääomat ja 56 000 osuudenomistajaa. Pääomilla mitattuna FIMin markkinaosuus oli 2,2 prosenttia ja sija rahastoyhtiöiden joukossa yhdeksäs.

Nyt pääomia on 5,4 miljardia, osuudenomistajia 208 000 ja markkinaosuus viisi prosenttia.

Kuulostaa hyvältä, mutta antaa väärän kuvan. S-Pankin ostamat LähiTapiolan rahastot nimittäin yhdistettiin FIM Varainhoidon alle. Kun LähiTapiolan rahastot viimeistä kertaa eriteltiin itsenäisesti Rahastoraportissa helmikuussa 2014, niissä oli 3,1 miljardin pääomat ja 71 000 osuudenomistajaa.

Kun FIMin ja LähiTapiolan rahastot ensi kertaa tilastoitiin yhdessä maaliskuun 2014 Rahastoraportissa, pääomia oli 4,5 miljardia, osuudenomistajia 158 000 ja markkinaosuus 5,9 prosenttia.

S-aikana yhdistyneiden yhtiöiden pääomat ovat kasvaneet vain vajaalla miljardilla ja osuudenomistajamäärä 50 000:lla.

Kuluneen vajaan kolmen vuoden aikana FIMin rahastopääomat ja osuudenomistajamäärä ovat kyllä kasvaneet absoluuttisina euroina mutta yhtiö on hävinnyt markkinaosuutta. Etukorttirynnistys on jäänyt pahasti vajaaksi. 

Ylihurula: "Omistajamäärän kasvu ylittänyt tavoitteet"

Miksi S-Pankki ei ole saanut käännettyä asiakasomistajia rahastosäästäjiksi, S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula?

"Olemme saaneet kolmessa vuodessa 96 000 asiakasomistajaa siirtämään kuukausittain kertyneet bonukset suoraan S-Säästörahastoihin. Tällainen osuudenomistajamäärän kasvu lienee ennen kokematonta Suomessa, ja se itse asiassa ylittää tavoitteemme.

"Jo FIMin hankintahetkellä ajattelimme, että kasvu näkyy ensiksi osuudenomistajien määrässä ja vasta myöhemmin hallinnoitavien varojen määrässä. Keskimääräinen rahastosijoitus asiakasomistajaa kohti on vielä melko pieni. Usealle sijoittajalle S-Säästörahastot ovat olleet ensimmäinen kosketus sijoittamiseen ja rahastosäästämiseen. Tällöin ei ole järkevää lähteä heti sijoittamaan 'liian suuria summia' vaan kasvattaa sijoitussalkkua maltillisesti vaikka kertyvien bonusten kautta."

"Yhtenä tavoitteena meillä onkin rakentaa tuotteita, joiden avulla yhä suurempi joukko suomalaisia pääsisi alkuun säästämisessä ja tulevaisuuteen varautumisessa."

Onko edes kunnolla yritetty? Minulle on ainakin tuntunut tulleen viime aikoina vain S-Asuntorahasto-luukutusta. 

"Kyllä on yritetty, mutta ei varmasti riittävästi. Tulemme lisäämään panoksia S brändin alla tapahtuvaan sijoitusmyyntiin tänä vuonna. Viime vuonna kysyntä on kohdistunut sijoitustuotteisiin, joista on odotettavissa kohtuullisen vakaata tuottoa. S-Asuntorahasto sekä loppuvuodesta lanseerattu S-Metsärahasto ovat mielestämme tuotteita, jotka sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen."

"S-Pankin tavoitteena on tarjota ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita, ja sama tavoite pätee sijoitustuotteisiin. Tavoitteenamme on rakentaa S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen tuotevalikoima niin, että valikoima on rajattu, mutta kattava ja tuotteet ovat asiakkaille helposti ymmärrettäviä ja helppoja käyttää. Lisäksi kaikki S-Pankin brändillä tarjottavat rahastot ovat tarkoitettu nimenomaisesti kohtuullisen tasaista tuottoa tarjoaviksi, pitkän aikavälin sijoituksiksi." 

Mikä on sijoitusrahastojen asema S-Pankin strategiassa? 

"Varainhoitoliiketoiminta kokonaisuudessaan on yksi viidestä S-Pankin strategian painopistealueista. Näillä painopistealueilla haetaan voimakasta kasvua. Se ei tarkoita yksin sijoitusrahastoja vaan laajemmin sijoittamisen ja varainhoidon palveluita. Meillä on kehitteillä ihan uusia innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja."

Viikon trio: Pohattojen yhtiöt

Fourtonin osuudenomistajat ovat liikkeellä selvästi keskimääräistä suuremmin panoksin: Fourton-rahastojen keskisijoitus on peräti 710 000 euroa. Keskisijoitus on laskettu jakamalla rahastoyhtiön rahastoissa vuodenvaihteessa ollut pääoma osuudenomistajien lukumäärällä. Fourtonilla oli vuodenvaihteessa vain 746 osuudenomistajaa mutta 546 miljoonan pääomat.

Fourton on keskisijoituksella mitattuna aivan omaa luokkaansa. Toiseksi suurimman keskisijoitukset ovat pienyhtiöihin erikoistuneella Fonditalla, 300 000 euroa.

Pienimmät keskisijoitukset on Säästöpankkien Sp-Rahastoyhtiöllä, 12 000 euroa. Alle 20 000 euron keskisijoitus on myös Seligsonin rahastoissa. Sp:llä on 160 000, Seligsonilla 103 000 osuudenomistajaa.

Rahastoyhtiö  Keskisijoitus
Fourton  710 000 euroa
Fondita 301 000 euroa
Evli 256 000 euroa

Tiedot laskettu Rahastoraportin 12/2016 tiedoista. Tilanne 31.12.2016.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Vero2017: Mihin suuntaan pörssi? -paneeli 15.3. klo 11.00 - 12.15 (sali D)

Paneeliin osallistuvat pääanalyytikko Sauli Vilén Inderesistä, toimitusjohtaja Jukka Leinonen DNA:sta, toimitusjohtaja Tommi Tervanen Kotipizzasta ja toimitusjohtaja Heikki Väänänen Tokmannista. Paneelin vetäjä on Taloustaidon pörssikolumnisti, sijoituskirjailija Karo Hämäläinen

Vero2017-tapahtuma järjestetään Helsingissä 14. - 15. maaliskuuta. Ilmoittaudu kävijäksi ja tutustu ohjelmaan.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti