veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Milloin ehtii vielä vähentää tappiot?

Milloin ehtii vielä vähentää tappiot?
23.10.2015

Jos salkussasi on myyntitappioita, älä päästä niitä vahingossa vanhenemaan. Viimeistään vuoden loppupuolella kannattaa tarkistaa, voitko hyödyntää tappioita verotuksessa.

Luovustuvoitto

Myynti- eli luovutustappiot voit vähentää verotuksessa vain omaisuuden myynti- eli luovutusvoitoista. ”Esimerkiksi osinko-, vuokra- tai korkotuloista luovutustappioita ei saa vähentää”, muistuttaa lakimies Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitosta.

Kun luovutustappiot vähennetään voitosta, verotettava luovutusvoitto pienenee. Silloin veroakin tulee maksettavaksi vähemmän – siinä tappioiden vähentämisen hyöty.

Luovutustappiot voit vähentää niiden syntymisvuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Aikaraja koskee vuonna 2010 tai sen jälkeen syntyneitä tappioita (aiemmin aikaraja oli kolme vuotta).

Nyt on siis viimeinen mahdollisuus hyödyntää vuonna 2010 syntyneet, aiemmin vähentämättä jääneet tappiot: voit vähentää ne vielä tänä vuonna syntyvistä voitoistasi.

”Jos tänä vuonna teet luovutustappioita, ne taas voit vähentää viimeistään vuonna 2020 syntyvistä luovutusvoitoistasi”, Juha-Pekka Huovinen laskee.

Et voi valita vähentämisjärjestystä

Et voi itse vaikuttaa siihen, mikä tappio mistäkin voitosta vähennetään. ”Luovutustappiot vähennetään niiden syntymisjärjestyksessä sitä mukaa kuin luovutusvoittoja syntyy”, Juha-Pekka Huovinen sanoo.

Vanhimmat tappiot vähennetään siis aina ensin.

ESIMERKKI: Sinulla on vähentämätön tappio vuodelta 2013. Tänä vuonna olet tehnyt sekä tappioita että voittoja. Tämänvuotisista voitoistasi vähennetään ensin vuoden 2013 tappio ja sen jälkeen tuoreemmat tappiot.

Jos voitot eivät riitä kaikkien tappioiden vähentämiseen, hyödyntämättä jäävä osa tappioista jää vähennettäväksi mahdollisista tulevien vuosien voitoistasi.

Luovutustappion selvittäminen edellyttää, että tappiolla myydyn omaisuuden hankintameno eli ostohinta ja ostamisen kulut sekä myyntikulut ovat selvillä ja kaupoista tositteet tallella. Muutenhan tappion suuruutta on mahdoton laskea tarkasti.

Jos todellisen hankintamenon asemesta käytät verotettavan luovutusvoiton laskennassa ns. hankintameno-olettamaa, kaupasta tulee verotuksellisesti aina voitollinen. ”Tästä voitosta voit kuitenkin vähentää muista kaupoista syntyneitä tappioita”, Juha-Pekka Huovinen kertoo. 

Tappioita ei voi hyödyntää takautuvasti

Jos suunnittelet vuodenvaihteen tienoille esimerkiksi osakekauppoja nimenomaan hyödyntääksesi tappioiden vähentämismahdollisuutta, mieti liikkeesi rauhassa, jottei tule yllätyksiä. Muista, että tämän vuoden voitoista et voi vähentää ensi vuoden puolella syntyviä tappioita.

”Myös edestakaisten osakekauppojen kanssa on syytä olla varovainen”, Juha-Pekka Huovinen sanoo. Verottaja saattaa tulkita ne veronkierroksi. Missään ei ole selvästi määritelty, miten pitkä olisi ”turvallinen” aika ostaa sama määrä tappiolla myytyjä osakkeita takaisin.

Pieniä tappioita ei vähennetä

Pienten myyntien pieniä tappioita et saa vähentää verotuksessa. Pienistä myynneistä syntyvät tappiot ovat vähennyskelvottomia, jos verovuoden aikana olet myynyt omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla ja jos myymäsi omaisuuden hankintamenot ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

HANKINTAMENO = omaisuuden ostohinta + hankintakulut, esim. välityspalkkiot

Näin lasket voiton hankintameno-olettamalla

Verotettavan luovutusvoiton voi laskea kahdella tapaa: joko vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta omaisuuden todellinen hankintahinta sekä oston ja myynnin kulut tai käyttämällä ns. hankintameno-olettamaa.

Jos et pysty selvittämään myymäsi omaisuuden hankintahintaa, verotettavan voiton laskennassa käytetään hankintameno-olettamaa. Muulloin voit valita näistä tavoista sen, joka on sinulle edullisempi eli jolla verotettava voittosi jää pienemmäksi.

Hankintameno-olettamaa käytettäessä omaisuuden myyntihinnasta vähennetään 40 %, jos olet omistanut omaisuuden vähintään 10 vuotta. Loppuosa eli 60 % myyntihinnasta on verotettavaa luovutusvoittoa.

Jos olet omistanut omaisuuden alle 10 vuotta, myyntihinnasta vähennetään 20 %. Loppuosa eli 80 % myyntihinnasta on verotettavaa luovutusvoittoa.

Kummassakin tapauksessa kauppa on verotuksellisesti aina voitollinen.

Hankintameno-olettamaa käytettäessä et voi vähentää myyntihinnasta mitään kuluja. 

Laajeneeko vähennysmahdollisuus?

Voitaisiinko tulevaisuudessa vähentää luovutustappioita muistakin tuloista kuin luovutusvoitoista? Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on maininta vähennysoikeuden muuttamisesta siten, että luovutustappioita voisi vähentää myös muista pääomatuloista.

Vielä ei ole selvää, milloin uusi lainsäädäntö tulee voimaan. Lakimies Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajista kertoo, että hallituksen esitystä vähennysoikeuden muuttamisesta ei ole vielä annettu.

Tyypillisiä pääomatuloja ovat luovutusvoittojen lisäksi esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Niistä menee pääomatulovero. Sen sijaan talletusten korot eivät ole veronalaista pääomatuloa, sillä niistä maksetaan lähdevero.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti