veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Luovutustappiot helpommin hyödyksi

2.2.2016

Omaisuuden luovutustappioita voi nyt hyödyntää verotuksessa helpommin kuin aiemmin. Viime vuosina syntyneitä tappioita uudet säädökset eivät kuitenkaan koske.

Luovutustappiot on tähän asti saanut vähentää verotuksessa vain luovutusvoitoista. Jos et ole saanut luovutusvoittoja omaisuuden myynnistä, et ole pystynyt luovutustappioitakaan mistään vähentämään.

Vuoden 2016 alusta tähän tuli muutos. ”Luovutustappioita saa nyt vähentää muistakin veronalaisista pääomatuloista”, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Juha-Pekka Huovinen.

Luovutusvoittojen lisäksi voit vähentää luovutustappioita esimerkiksi vuokratuloista, puunmyyntituloista ja sijoitusrahastojen tuotto-osuuksista sekä pörssiyhtiöiden osingoista eli tuloista, joista menee pääomatulovero.

Myös listaamattomien yhtiöiden osingoista voit vähentää, mutta vain pääomatulona verotettavasta osuudesta.

”Eläkesäästäjän PS-tililtä nostetut varat ovat pääomatuloa, josta luovutustappioita voi vähentää. Sama koskee pääomatulona verotettavien yksityisten eläkevakuutusten nostoja. Jos eläkevakuutuksen nostot ovat ansiotulona verotettavia, niistä ei voi vähentää luovutustappioita”, Juha-Pekka Huovinen sanoo.

Luovutustappioita et myöskään saa vähentää lähdeverotettavista korkotuloista. Pankkitalletusten korot ovat lähdeverotettavia.

Vanhat tappiot vanhoilla säännöillä

Jos sinulla on vanhoja vähentämättömiä tappioita, muista, että niitä koskevat edelleen vanhat säännöt.

■ Vuonna 2015 tai sitä ennen syntyneitä luovutustappioita saat jatkossakin vähentää ainoastaan luovutusvoitoista.

■ Vasta vuonna 2016 syntyneitä tappioita voit vähentää sekä luovutusvoitoista että muista pääomatuloista.

”Luovutustappiot kuitenkin pysyvät vähentämiskelpoisina yhtä kauan kuin ennenkin eli tappion syntyvuoden ja viisi seuraavaa vuotta”, Juha-Pekka Huovinen sanoo.

Jos siis teit luovutustappion vuonna 2015, voit vähentää sen viimeistään vuonna 2020 syntyvistä luovutusvoitoistasi.

Jos luovutustappiosi syntyy vuonna 2016, voit vähentää sen viimeistään vuonna 2021 syntyvistä luovutusvoitoistasi tai muista pääomatuloistasi.

Ensin vähennetään tulonhankkimiskulut

Luovutustappioiden vähentämisjärjestykseen et voi itse vaikuttaa, sillä ne vähennetään syntymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Vähennysoikeuden laajennuksen vuoksi järjestykseen saattaa kuitenkin tulla poikkeus, jos sinulla on luovutustappioita laajennusta edeltävältä ajalta:

ESIMERKKI: Sinulla on hyödyntämätön luovutustappio vuodelta 2015 ja toinen luovutustappio vuodelta 2016. Vuonna 2016 saat pääomatuloja, mutta et luovutusvoittoa. Vuoden 2016 luovutustappiosi vähennetään pääomatuloistasi. Sen sijaan vuoden 2015 luovutustappiosi vähennetään vasta, kun saat luovutusvoittoa.

”Uusienkin säännösten mukaan luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista, jos sinulla sellaisia on.”

”Jos ei ole tai niitä on vähemmän kuin luovutustappioita, selvitetään, onko sinulla muita pääomatuloja. Jos on, niistä vähennetään ensin tulonhankkimiskulut. Esimerkiksi vuokratulosta vähennetään ensin vuokra-asunnon hoitovastikkeet, vähennyskelpoiset rahoitusvastikkeet ja mahdolliset remonttikustannukset ja muut kulut ja vasta niiden jälkeen luovutustappioita”, Juha-Pekka Huovinen selvittää.

Sijoitusasunnon tai esimerkiksi pörssiosakkeiden ostamiseen olet ehkä ottanut lainaa, josta sinulla on korkokuluja. Tulonhankkimislainan korot vähennetään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen.

Sijoittajalle tällä voi olla merkitystä, sillä luovutustappiot vanhenevat vähennyskelvottomiksi viiden vuoden jälkeen, kun taas tulonhankkimislainan korot pysyvät vähentämiskelpoisina pidempään.

Sitä paitsi tulonhankkimislainan koroista, joita et ole pystynyt vähentämään, saat alijäämähyvityksen ansiotulon verosta. Luovutustappiosta alijäämähyvitystä ei voi saada.

Alijäämähyvitys on yleensä 30 % alijäämästä eli koroista, joita et ole saanut vähennettyä.

Alijäämähyvitys voi olla enintään 1 400 euroa (+ enintään 800 euron lapsikorotukset), mutta jos vähennyskelpoisia korkoja on enemmän kuin alijäämähyvityksenä voidaan vähentää, loppuosa koroista vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi. Se puolestaan on 10 vuoden ajan vähennyskelpoinen pääomatuloista. Vahvistettua tappiota vähennetään pääomatuloista sitä mukaa kuin tuloja kertyy.

Ulla Simola

 

ESIMERKKI: Näin Matti vähentää uudet luovutustappiot

Matti on pörssiosakkeisiin sijoittanut osakesäästäjä. Hän myy osakkeita tappiolla vuonna 2016. Hän myy osakkeita myös voitolla ja saa lisäksi osinkoja pörssiosakkeistaan. Pörssiosingoista 85 % on verotettavaa pääomatuloa.

Matti on ostanut pörssiosakkeita lainarahalla, joten hänellä on maksettavanaan tulonhankkimislainan korkoja.

Mistä vähennetään luovutustappio, joka Matille on osakkeiden myynnistä syntynyt?

1. Matin luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti hänen luovutusvoitoistaan.

2. Jos luovutusvoittoja ei ole tarpeeksi, luovutustappioita vähennetään Matin veronalaisista osinkotuloista, joista on ensin vähennetty vähennyskelpoiset tulonhankkimiskulut (esim. 50 euron omavastuun ylittävät osakkeiden säilytyskulut ja mahdolliset salkunhoitopalvelujen kulut).

3. Jos osinkotulojakaan ei ole tarpeeksi, vähentämättä jäävä osa luovutustappioista vähennetään seuraavan 5 vuoden aikana Matin luovutusvoitoista ja pääomatuloista sitä mukaa kuin niitä hänelle syntyy.

4. Matti maksaa vuonna 2016 myös tulonhankkimislainan korkoja. Vähennyskelpoiset korot vähennetään pääomatuloista vasta luovutustappioiden jälkeen. Jos Matille ei kerry tarpeeksi tuloja luovutustappioiden vähentämiseen, hän ei pysty vähentämään myöskään lainan korkoja pääomatuloista. Silloin hän saa koroista alijäämähyvityksen ansiotulonsa verosta.

Jos vähennyskelpoisia korkoja on niin paljon, ettei alijäämähyvitys riitä, ylijäävästä osasta vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Se on 10 vuotta vähennyskelpoinen pääomatuloista.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti