veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yhä useampi opiskelija käy töissä – naisista yli puolella työsuhde opintojen ohessa

Yhä useampi opiskelija käy töissä – naisista yli puolella työsuhde opintojen ohessa
22.3.2019

Yli puolet opiskelijoista käy opintojen ohella töissä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna 2017 edellisestä vuodesta, ilmenee Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 58 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 53 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 56 prosentilla ja miehistä 50 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa.

Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Lukioissa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 36 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista 59 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli 55 prosenttia, joka on viisi prosenttiyksikköä miehiä enemmän.

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2017

 Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2017. Kuva: Tilastokeskus/Koulutustilastot

Eri ikäisten työssäkäynnissä opiskelujen ohessa oli eroja. 18-vuotiaista opiskelijoista 29 prosenttia kävi töissä ja vastaavasti 21-vuotiaista 40 prosentilla ja 24-vuotiaista 52 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 64 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynti eri koulutusaloilla vuoden 2017 lopulla, osuus opiskelijoista

  • Yhteiskunnallinen ala,  60 %
  • Terveys- ja hyvinvointiala, 59 %
  • Humanistinent ala, 48 %
  • Taideala, 48 %

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

TUTUSTU! Korkeakouluopiskelijan tulot ja verotus 2018

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti