veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Työterveyshuolto voi muuttua sote-uudistuksessa

Työterveyshuolto voi muuttua sote-uudistuksessa
11.5.2016

Mitä työterveyshuollolle tapahtuu tulevassa sote-uudistuksessa? Työterveyslaitos esittää kolme vaihtoehtoista mallia työterveyshuollolle soten rinnalla. 

Työterveyshuolto huolehtii suomalaisten työkyvystä tuottamalla nykyisin palveluja 1,8 miljoonalle työntekijälle ja yli 50 000 työnantajalle. Se on Työterveyslaitoksen mukaan tärkeä osa terveydenhuoltoa, jonka tulee niveltyä myös uuden sote-järjestelmän osaksi.

”Työterveyshuoltoa tulee kehittää rohkeasti sote-uudistuksen osana. Sitä ei pidä jättää erilleen omaksi saarekkeekseen”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Työterveyslaitos on laatinut kolme mallia eri vaihtoehdoista ja haluaisi herättää sote-uudistajat, terveydenhuollon ja työelämän toimijat ottamaan kantaa ja keskustelemaan näistä.

Koivula esittää avainkysymyksiä ratkaistaviksi: ”Mikä on työterveyshuollolle kuuluva rooli uuden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa? Miten työterveyshuolto nivelletään osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta? Miten varmistetaan kaikille työssäkäyville ja työttömille tasavertaiset sairaanhoitopalvelut? Miten työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa voitaisiin kehittää ja laajentaa?”

Perusterveydenhuoltoa

Ensimmäisessä mallissa työterveyshuolto olisi työssäkäyvien perusterveydenhuoltoa.

Siinä sairaanhoidon järjestäminen osana työterveyshuoltoa vahvistuu, yhdenmukaistuu ja muuttuu työnantajille pakolliseksi. Ennaltaehkäisevät palvelut säilyvät nykyisessä laajuudessa.

Työterveyshuollon rahoitus tulee osaksi työnantajilta, osaksi maakunnilta ja valtiolta. Työnantajan valinnanvapaus palveluntuottajasta säilyy. Työterveyshuollon henkilöasiakkailla ei ole valinnanvapautta.

Erikoisalaa

Toisessa mallissa työterveyshuolto on erikoisalana.

Tässä työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia laajennetaan. Sairaanhoito säilyy, mutta rajattuna työhön liittyvien sairauksien hoitoon.

Työntekijät saavat valinnanvapauden perustason sairaanhoitoonsa maakunnallisen valinnanvapauden piirissä. Työnantajat rahoittavat työterveyshuollon ja maakunta työntekijöiden perustason sairaanhoidon.

Työterveyslaitos kannattaa tätä mallia. Sen mukaan työterveyshuoltoa on uudistettava tavalla, joka perustuu työterveyshuollon yhteiskunnalliseen merkitykseen ja ainutlaatuiseen osaamiseen.

”Työterveyshuolto voi vaikuttaa myös terveyserojen kaventamiseen kohdentamalla palvelujaan riskiryhmille, joiden työkyky on erityisesti uhattuna. Terveyserojen kaventaminen on yksi sote-uudistuksen tavoitteista”, tähdentää tutkimus- ja palvelukeskusjohtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

Pidetään ennallaan

Kolmantena mallina työterveyshuolto pysyisi ennallaan eli se säilyisi samana muun sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuessa.

Työntekijät valitsevat sairaanhoitopalvelunsa työterveyshuollon ja maakunnallisen valinnanvapauden piiristä. Osa työterveyshuollon palveluntarjoajista ryhtyy tuottamaan myös maakuntien perustason palveluita.

Työterveyshuollon rahoitus pysyisi erillään muusta terveydenhuollon rahoituksesta. Työterveyshuollon sisäistä kehittämistä jatketaan, samoin niveltämisen pyrkimyksiä muuhun terveydenhuoltoon. Oleellisesti työterveyshuolto kuitenkin säilyy muusta terveydenhuollosta erillisenä osa-alueena.

Riitta Rimmi

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.