veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Opiskelija, tienasitko liikaa vuonna 2017? Opintotukea peritään takaisin

Opiskelija, tienasitko liikaa vuonna 2017? Opintotukea peritään takaisin
12.2.2019

Noin 40 000 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2017 yli vuositulorajan. Opintotukea sai 312 000 opiskelijaa.

Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 1 090 euroa. Opintotukea peritään takaisin arviolta 43,3 miljoonaa euroa. Nyt tehtävä tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Kela lähetti kirjeen takaisinperinnästä kaikille, joiden tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan vuonna 2017 suuremmat kuin opintotuen vuosituloraja.

Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista (esim. valmistumisen jälkeisistä tuloista), takaisin maksettava summa voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 21.3.2019. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti vuonna 2017 tukea 9 kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden 2017 aikana muita tuloja enintään 11 850 euroa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2017 olivat 8 540 euroa (ilman opintotukea).

Tulorajoja korotettiin 1 prosentilla vuoden 2018 alusta. Nyt vuosituloraja on 11 973 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Opiskelijan pitää seurata tulojen kertymistä

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Vuoden 2018 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

Lue lisää: Varmista, että opintotuen takaisinperintä on aiheellista

TUTUSTU selvitykseen Korkeakouluopiskelijan tulot ja verotus 2018. "Noin 14 000 euron vuotuisten työtulojen jälkeen käytettävissä olevat tulot kasvavat lisätienesteistä enää hyvin vähän. Tällöin opiskelijan on järkevää pohtia, olisiko opintojen nopeuttamisesta enemmän hyötyä kuin työnteosta", selvityksen laatinut Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen toteaa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.