veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Muista vähentää tulonhankinnan kulut

Muista vähentää tulonhankinnan kulut
17.9.2014

Työmatkakulut, tietokoneen hankinta, koulutusmenot. Palkansaajan ansiotulojen hankinnasta syntyvät kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Elantomenot puolestaan eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Mutta miten vedetään raja tulonhankkimismenojen ja elantomenojen välille?

Kukkakauppias Istockphoto.comElantomenoja syntyy ilman ansiotulojen hankkimistakin. Tyypillisiä elantomenoja ovat esimerkiksi ruoka- ja vaatekulut.

Tavallisimpia tulonhankkimisvähennyksiä verotuksessa puolestaan ovat mm. työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen matkakustannukset, työhuonevähennys ja työvaatekustannukset, vähennys tietokoneesta, koulutuksen kustannukset, työmatkakustannukset ja työasuntovähennys.  

Saat vähentää palkkatulostasi tulonhankkimisvähennyksenä 620 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän.  

Verohallinto tekee tulonhankkimisvähennyksen palkkatulosta viran puolesta, ja vähennys myönnetään kaikille palkansaajille. Saat vähennyksen, vaikka sinulle ei olisi aiheutunut mitään tulonhankkimiskuluja.  

Palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet kulut voit vähentää vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää 620 euron tulonhankkimisvähennyksen. Toisin sanoen kustannusten selvittämiseksi ei kannata nähdä vaivaa, jos todelliset tulonhankkimiskulusi eivät ylitä 620 euroa.

Viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys tehdään vain palkkatuloista, ei esimerkiksi työ- ja käyttökorvauksista. Voit kuitenkin vähentää myös esimerkiksi työkorvauksista niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.  

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen matkakustannukset saat vähentää erikseen kokonaan.  

Asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiä matkojen kustannusten vähennysoikeutta rajoittaa kuitenkin vähennyksen enimmäismäärä (7 000 euroa vuonna 2014) ja omavastuuta koskeva rajoitus (600 euroa vuonna 2014).  

Tulonhankkimisvähennykset vähennetään verotettavista tuloista. Ne pienentävät verotettavaa tuloa. Verovähennys vain keventää verotusta – se ei tarkoita, ettei itselle jää mitään maksettavaa kustannuksesta.  

Esimerkki: Tulonhankkimisvähennys

Jos sinulla on vähennyksiä seuraavasti:

-työmarkkinajärjestön jäsenmaksu  250 e
-kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja 1 000 e
-työhuonevähennys  390 e

yht. 1 640 e

saat vähentää palkkatuloistasi:

-jäsenmaksuja 250 e
-kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja
(vähennettynä 600 e omavastuulla) 400 e
-tulonhankkimisvähennyksen 620 e

yht. 1 270 e

Koska sinulla ei ole muita tulonhankkimisvähennyksiä kuin työhuonevähennys ja sen määrä jää alle 620 euron, saat 620 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Jos sinulla olisi työhuonevähennyksen lisäksi esimerkiksi 1 200 euroa työasuntovähennykseen oikeuttavia vuokrakuluja, saisit jäsenmaksujen ja kodin ja työpaikan välisten matkakulujen lisäksi vähentää 1 590 euroa (390 e + 1 200 e).

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakimies

Lue koko artikkeli tulonhankkimiskuluista ja elantomenoista syyskuun Taloustaidosta, digilehdestä tai tablettilehdestä. Digi- ja tablettilehden lukeminen edellyttää rekisteröitymistä Veronmaksajien verkkopalvelun käyttäjäksi.

Rekisteröityminen

Lisätietoa tablettilehdestä

Kuva iStockphoto.com

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.