veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Lahja- ja perintöverotus kevenemässä

Lahja- ja perintöverotus kevenemässä
3.8.2016

Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Esitetyt kevennykset painottuvat ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikon yläpäähän eli suurimpiin verotettaviin varoihin. Muutokset ovat valtiovarainministeriön valmistelussa ja niiden on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.

Progressiivisten veroasteikkojen ylimmän portaan raja ehdotetaan alennettavaksi 1 000 000 eurosta 500 000 euroon. Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti alennettaisiin I veroluokassa 20 prosentista 15 prosenttiin ja perintöverotuksessa 17 prosenttiin.

Lahjaverotuksen ja perintöverotuksen II veroluokassa ylin veroprosentti alennettaisiin 36 prosentista 34 prosenttiin. Lahjaverotuksessa nykyinen asteikkojen porras 200 000 –1 000 000 euroa poistettaisiin.  Lahjaverotuksen I veroluokassa 50 000 euron ylittävään osaan sovellettava veroprosentti alennettaisiin kahdella prosenttiyksiköllä.

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä korotettaisiin 4 000 eurosta 5 000 euroon. Muilta osin kevennykset toteutettaisiin veroprosentteja alentamalla ja asteikkojen portaiden lukumäärää ja alarajaa muuttamalla.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten verovapaus poistuu

Lakiluonnoksen mukaan perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perittävän kuoleman johdosta maksettavan vakuutuskorvuksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistetaan.

Nykysäännösten perusteella lähiomaisen saama vakuutuskorvaus tai taloudellinen tuki voi olla verovapaata 35 000 euroon asti. Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten ja taloudellisen tuen yhteismäärästä.

Muutos koskisi mm. säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia, puhtaita riskivakuutuksia sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia.

Satu Alavalkama

Lahjavero I veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
5 000 – 20 000 100 8
20 000 – 50 000 1 300 10
50 000 – 500 000 4 300 12
500 000 – 58 300 15

 

Perintövero I veroluokassa, esitys

Verotettavan osuuden arvo, e Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla, e Vero ylimenevästä osasta, %
20 000 – 40 000 100
40 000 – 60 000 1 500 10
60 000 – 200 000 3 500 13
200 000 – 500 000 21 700 15
500 000 –  66 700 17

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti