veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Esitäytetty veroilmoitus 2019: Asuntolainaa vai jotain muuta lainaa?

Esitäytetty veroilmoitus 2019: Asuntolainaa vai jotain muuta lainaa?
24.4.2020

Viime vuonna maksetuista asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Minkälaiset lainat katsotaan asuntolainoiksi?

Asuntolainalla tarkoitetaan sellaista lainaa, joka kohdistuu oman kodin eli vakituisen asunnon hankkimiseen. Myös tietyt remonttilainat rinnastetaan asuntolainaan.

Mikä on asuntolainaa?

  • Kakkosasunnon korot ovat tietyissä tilanteissa vähennyskelpoisia. Verotuskäytännössä kakkosasuntona on pidetty sellaista verovelvollisen asuntoa, joka on työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin hänen ja hänen perheensä yhteinen koti.
  • Asumisoikeusasunnon hankintaan tarvittavaa asumisoikeusmaksua varten otettu velka rinnastetaan asuntolainaan.
  • Asunnon peruskorjaukseen otetun lainan korko rinnastetaan asuntolainan korkoon. Peruskorjauksella tarkoitetaan asunnon laajennus-, muutos- ja uudistustoimenpiteitä. Peruskorjauksella asunto muuttuu tasokkaammaksi.
  • Verotuskäytännössä on hyväksytty vähennyskelpoiseksi myös asuntoyhtiön suurehkon remontin, esimerkiksi putkiremontin, kustannusosuuden maksamiseksi otetun lainan korko. Lainan lyhennyksiä ei saa vähentää.
  • Vuosikorjaukseen otetun lainan korot eivät ole vähennyskelpoisia. Vuosikorjauskuluilla tarkoitetaan menoja, jotka aiheutuvat asunnon kulumisen korjaamisesta. Vuosikorjauksessa vaihdetaan aiempi materiaali vastaavan tasoiseen uuteen, toisin sanoen huoneisto saatetaan alkuperäiseen kuntoon.

Asuntolainan korkovähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos niitä ei ole lainkaan tai niitä ei ole tarpeeksi korkomenojen vähentämiseen, syntyy alijäämä. Silloin osan vähennyskelpoisista korkomenoista voi saada vähennettyä alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

ESITÄYTETTY VEROILMOITUS 2019: Asuntolainan korot ja alijäämähyvitys, katso vinkit

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti