veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Mistä vähennän kaivon korjauskulut?

19.11.2015

Minulla on vuonna 1992 rakennettu mökki, joka on Lomarenkaalla ympäri vuoden vuokrattavana. Mökin kaivossa ei riitä aina vettä. Saanko kaivon kunnostuksesta kotitalousvähennystä tai vuokratulovähennystä?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Vähennys tehdään vuokratulosta joko vuosikuluna tai poistoina.

Kaivon vuosikorjaus vähennetään sinä vuonna, jona se on maksettu. Vuosikorjauksessa kaivo korjataan alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

Kaivon perusparannusmeno taas vähennetään 10 vuoden aikana tasapoistoina. Perusparannuksessa kaivo muutetaan tasokkaammaksi kuin se aikaisemmin on ollut.

Toisinaan työssä voi olla sekä vuosikorjausta että perusparannusta, ja rajanveto sekä kulujen jako voi olla vaikeaa selvittää. Silloin osuudet vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin joudutaan arvioimaan prosenttiperusteisesti.

Kotitalousvähennystä et voi tehdä, jos mökki ei ole omassa käytössä.

Jos mökki on sekä omassa käytössä että vuokrattuna, mökkiin kohdistuvat kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannukset pitää jakaa oman käytön osuuteen ja vuokrattuun osuuteen. Oman käytön osuudesta voi saada kotitalousvähennyksen, jos vähennyksen muut edellytykset täyttyvät.

Vuokratun osuuden kuluista et saa kotitalousvähennystä. Vuokrattuun osuuteen kohdistuvat kulut voi vaatia vähennettäväksi vuokratuloista. Omassa käytössä olevaan osaan kohdistuvia kustannuksia ei voida vähentää vuokratuloista sillä perusteella, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ylittyisi.

Rahat, verot, työ & eläke, koti