veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Asuntoetu kallistuu Helsingin keskustassa

Asuntoetu kallistuu Helsingin keskustassa
8.12.2014

Verohallinnon uudessa luontoisetupäätöksessä Suomi on jaettu asuntoedun arvostamista varten kuuteen eri alueeseen, ja asuntoedun arvot on laskettu erikseen kullekin alueelle.

Helsinki on jaettu postinumeron perusteella viiteen alueeseen. Muutokset vaikuttavat asuntoedun arvoon, ja ne saattavat nousta tai laskea vuoteen 2014 verrattuna. Helsingin keskustassa asuntoetujen arvot nousevat.

Tavoitteena on, että asuntoedun verotusarvo vastaisi aikaisempaa tarkemmin lain mukaista käypää arvoa, joka määräytyy olennaisesti asunnon sijainnin perusteella. Verohallinnon mukaan asuntojen ryhmittelystä rakennuksen iän perusteella on luovuttu, koska rakennuksen ikä ei yleisesti kuvaa asuntoedun todellista arvoa.

Asuntoedun arvot perustuvat Tilastokeskuksen laatimaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratilastoon. Vuoden 2015 luontoisetupäätöksen perusteena on käytetty elokuussa 2014 julkaistua vuoden 2014 toisen neljänneksen tilastoa. Asuntoedun arvoksi on vahvistettu 93 prosenttia kunkin alueen vuokratasosta.

Luontoisetupäätöksessä asuntoetujen arvot on laskettu kaavamaisesti tietyille alueille. Asuntoedun käypä arvo voi Verohallinnon mukaan yksittäisissä tapauksissa olla asunnon kunnon, ominaisuuksien, sijainnin tai muiden seikkojen vuoksi alempi kuin luontoisetupäätöksessä tuon alueen asunnoille vahvistettu arvo. Asuntoedun verotusarvona käytetään tuolloin enintään sen käypää arvoa (luontoisetupäätös 26 §). Asunnon käypänä arvona pidetään vuokraa, joka asunnosta maksettaisiin vapailla markkinoilla.

Asuntoedun verotusarvon nousua rajoittaa ns. jarrusääntö (luontoisetupäätös 7 §). Sen mukaan samalla verovelvollisella jo edellisen vuoden aikana käytössä olleen luontoisetuasunnon raha-arvo voi olla enintään 20 prosenttia korkeampi, kuin sille tuolloin määrätty arvo.

Esimerkki: Antilla on ollut työsuhdeasunto vuodesta 2013 alkaen. Työsuhdeasunnon luontoisetuarvo on ollut 373 euroa kuukaudessa vuonna 2014. Saman asunnon luontoisetuarvo vuonna 2015 olisi luontoisetupäätöksen mukaan laskettuna 525 euroa kuukaudessa. 20 prosentin jarrusäännön vuoksi korotus 2014 arvoon verrattuna voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia eli 373 x 20 % = 74,60 euroa. Luontoisetuarvo vuonna 2015 voi siten olla enintään 373 euroa + 74,60 = 447,60 euroa kuukaudessa.

Jos kuitenkin kyseisen asunnon käypä vuokra olisi tätä vähemmän, käytetään käyvän vuokran mukaista määrää luontoisetuarvona. Jos käypä vuokra asunnosta olisi esimerkiksi 420 euroa kuukaudessa, luontoisetuarvona käytetään 420 euroa kuukaudessa.

Alue Edun arvo euro/kk
Helsinki 1 268 € + 11,70 € neliömetriltä
Helsinki 2 260 € + 10,60 € neliömetriltä
Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 227 € + 9,50 € neliömetriltä
Helsinki 4, Vantaa 179 € + 9,50 € neliömetriltä

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, 
Tampere, Turku, kehyskunnat, 
muu Helsinki

171 € + 8,00 € neliömetriltä

Muu Suomi

147 € + 7,10 € neliömetriltä

Alueeseen Helsinki 1 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170 tai 00180.

Alueeseen Helsinki 2 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00200, 00210, 00220, 00240, 00250, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00380, 00400, 00440, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00570, 00610, 00660, 00670, 00680, 00830 tai 00850.

Alueeseen Helsinki 3 kuuluvat asunnot jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00360, 00370, 00390, 00410, 00420, 00430, 00560, 00600, 00620, 00630, 00640, 00650, 00700, 00720, 00780, 00790, 00800, 00810, 00840 tai 00870.

Alueeseen Helsinki 4 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00190, 00580, 00690, 00710, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00880, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980 tai 00990.

Kehyskunnilla tarkoitetaan Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntia.

Työnantajalta saatu luontoisetu on veronalaista ansiotuloa ja arvioidaan käypään arvoon. Luontoisetupäätöksessä määrätään kaavamaiset laskentaperusteet tavallisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, puhelinedulle, autoedulle ja ravintoedulle.

Luontoisetupäätös 2015

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti