veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Etätyöläisen vero-opas – mätkyt kuriin ja maksut oikein

17.2.2021
 • etätyöEtätyö on muuttanut monen arkea. Työmatkakulut ovat vähentyneet, mutta myös kotona työskentelystä syntyy menoja. Miten varmistan, että en maksa liikaa veroja – mutta en saa isoja mätkyjä? Mitkä kulut voin vähentää verotuksessa? Pitäisikö korjata verokorttia? Vastauksia löydät tästä jutusta.

Työmatkakulut pienenivät, miten käy verovähennyksen?

Koronavirustilanne on vaikuttanut monen työmatkoihin. Matkustaminen työpaikalle on voinut vähentyä esimerkiksi etätöiden tai lomautuksen vuoksi. Matkustustapaa on voitu myös muuttaa julkisista kulkuvälineistä oman auton käyttöön. Matkojen vähentyessä pienenevät myös työmatkakustannuksista tehtävät vähennykset. Matkustustavan muuttaminen ei välttämättä vaikuta verotuksessa vähennettävien kulujen määrään.

Vähennä vain toteutuneet matkakulut

Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja koskeva vähennys tehdään ansiotuloistasi, ei veroista. Et saa matkakuluvähennystä siis kokonaan itsellesi. Kulujen omavastuu on 750 euroa ja yläraja 7 000 euroa.

Saat vähentää matkakulut vain toteutuneiden matkojen mukaan. Matkakulut vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan. Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kausi- tai sarjalippu.

Huomaa: Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kodin ja työpaikan välisillä matkoilla (työmatkalla) käytetyt, itse ostetut suojamaskit ovat vähennyskelpoisia matkakuluina. Voit vähentää 2 euroa/työmatkapäivä 13.8.2020 jälkeen.

Voinko vähentää oman auton käytön?

Korona ei ole aiheuttanut muutoksia Verohallinnon oman auton käyttöä koskevaan ohjeistukseen. Matkakulut oman auton käytön mukaan voi vähentää vain, jos auton käyttöön on jokin seuraavista perusteista:

 • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
 • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.
 • Odotusaika julkisen liikenteen pysäkeillä (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
 • Matkasi alkaa tai päättyy klo 00.00–05.00 välisenä aikana.

Korjaa verokortti ajan tasalle

Mikäli matkakulusi on otettu huomioon verokortissa, mutta niiden määrä vähenee esimerkiksi etätyöstä johtuen, on ennakonpidätyksesi määrä todennäköisesti liian pieni. Mikäli muutos matkakulujen määrässä on suuri, voi odotettavissa olla suurikin jäännösvero. Harkitse, pitääkö verokortti muuttaa vastaamaan todellisia, muuttuneita kustannuksia. Matkakulujen vähentyminen ei kuitenkaan suoraan lisää maksettavan ansiotulon veron määrää.

LASKELMA: Paljonko etätyöläinen saa vuonna 2021 verohyötyä ja säästöä matkakuluissa?

Oheisessa taulukossa verrataan 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan, Riihimäellä asuvan palkansaajan asunnon ja työpaikan välisten matkojen verotusta seuraavissa tapauksissa:

 1. Hän tekee työnsä sataprosenttisesti kotoaan etätöinä.
 2. Hän työskentelee 60 päivää työpaikalla Helsingissä sekä loput etätöissä.
 3. Palkansaaja on verovuonna koko työaikansa töissä Helsingissä työnantajan tiloissa.

Matkalippua koskevassa säästössä on huomioitu myös lipun hankinnan johdosta saatava verovähennys.

Laskelmassa on

 • verot ja veronluonteiset maksut otettu huomioon, palkansaajan TyEL-maksu on 7,15 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,40 % palkasta
 • viran puolesta myönnettävät vähennykset sekä matkakuluvähennys otettu huomioon
 • Riihimäen kunnallis- ja kirkollisveroprosentit.

Työmatka Riihimäki-Helsinki-Riihimäki

e / v 1 2 3
Tulot  40 000  40 000  40 000
Matkakulut  0   1 037   1 984
Verot + veronluonteiset maksut  11 630  11 508  11 104
Verot + matkakulut  11 630  12 545 13 088

Säästö verrattuna tilanteeseen,
jossa matkakulut suurimmillaan

   1 458      548       –

Laskelma: Veronmaksajat, tammikuu 2021

Huomaa: Etätöitä tehdään tyypillisesti kotona ja varsinainen työpaikka on työnantajan tiloissa. Kun töissä käydään harvemmin, vähenevät myös asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset. On hyvä huomata, että vaikka matkakulujen verovähennyksesi määrä pienenee, palkastasi jää kuitenkin enemmän rahaa käyttöön. Verovähennyskelpoisuudesta huolimatta, kulu on kuitenkin kulu.

Omavastuu pienenee jos palkanmaksu katkeaa

Matkakulujen vähennyksen omavastuuosuus johtaa siihen, että pienemmät matkakulut jäävät vähentämättä.

 • Työttömyys ja lomautus alentavat omavastuuosuutta.
 • Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä tai lomautettuna, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta, jolta työnhakijana olet saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi.
 • Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 140 euroa.


Esimerkki: Lomautukseni kesti 3 kk – miten vähennän työmatkakuluni?

a) Minut lomautettiin keväällä 2020 kolmeksi kuukaudeksi koronan takia (huhti-, touko- ja kesäkuu). Heinäkuun olin lomalla.
Ostin kolme kertaa 300 euron kuukausilipun, joka on halvin vaihtoehto. Elokuusta joulukuulle matkakuluni ovat noin 180 euroa kuukaudessa halvimman vaihtoehdon mukaan, yhteensä 900 euroa. Kulut ovat pienemmät, koska teen loppuvuoden töitä pääasiassa etänä ja työskentelen vain pari päivää viikossa työpaikallani. Millaisen matkakuluvähennyksen voin tehdä tänä vuonna?

b) Puolisoni osti tammikuussa vuosilipun. Myös hän oli lomautettuna kolme kuukautta ja kesälomalla kuukauden. Hän ei työskentele etänä. Millaisen matkakuluvähennyksen hän voi tehdä tältä vuodelta? Saako puolisoni vähennyksen myös lomautuksen ajalta, kun lippu oli jo hankittu?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

a) Voit vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan ja halvimman lipun hinnan mukaan vain niiltä kuukausilta, jolloin olet käynyt töissä ja vain niiltä matkoilta, jotka olet tosiasiassa tehnyt. Lomautuskuukausilta ja lomakuukaudelta ei saa vähennystä. Koska olet ollut osan vuotta lomautettuna eli työttömänä, matkakulujen omavastuu on normaalia 750 euron omavastuuta pienempi. Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi (= 21,5 korvauspäivää), jolta olet saanut työttömyyskorvausta, pienentää omavastuuta 70 euroa. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa.

Saat näillä tiedoilla vaatia vähennystä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista 1 800 euroa (3 x 300 + 5 x 180 euroa). Omavastuu pienentää vähennystä 540 euroa (750–3 x 70 euroa) eli saat vähennystä 1 260 euroa.

b) Puolisosi voi vastaavasti vaatia vähennystä vain niiltä 8 kuukaudelta, jolloin hän käy töissä. Asiaan ei vaikuta se, että hän on ostanut lipun etukäteen. Hänenkin omavastuunsa on työttömyyskuukausien takia 540 euroa

Näin vähennät kotona työskentelyn kulut verotuksessa

Etätöiden tekemisestä aiheutuneet kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, tulonhankkimisesta johtuvia kuluja. Tulonhankkimiskulut pienentävät verotettavaa tuloasi. Niissä ei ole varsinaista omavastuuta, mutta ne vähennetään verotuksessa vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää viran puolesta myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen (750 euroa). Jäljempänä kirjoitettu perustuu tammikuun 2021 loppuun mennessä julkaistuun Verohallinnon ohjeistukseen.

Jos teet runsaasti etätöitä, voit vaatia verotuksessa vähennettäväksi työtilasta johtuvia kuluja.

Kaavamainen työhuonevähennys

Voit vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna kaavamaisen työhuonevähennyksen, jos esimerkiksi todellisten kulujen selvittäminen on vaikeaa. Kaavamainen työhuonevähennys hyväksytään, vaikka kotona ei olisi mitään erillistä tilaa varattuna työkäyttöä varten. Vähennys kattaa sekä työhuoneesta että kalustamisesta syntyneet kulut.

Työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vuosittain Verohallinnon ohjeessa. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, osuuden hoitovastikkeesta, kalusteet, valon, sähkön, lämmön, siivouksen ja korjauskulut.

Vuoden 2021 työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vasta vuoden loppupuolella. Vuoden 2020 verotuksessa eli keväällä 2021 annettavassa veroilmoituksessa vähennyksen määrä on

 • 900 euroa, jos teet etätöitä kokopäiväisesti ja yli 50 prosenttia vuoden työpäivistä,
 • 450 euroa, jos teet etätöitä säännöllisesti, mutta enintään 50 prosenttia vuoden työpäivistä,
 • 225 euroa, jos teet etätöitä vain satunnaisesti.

Huomaa: Työhuonevähennyksen tekeminen ei edellytä, että kotona on etätöihin varattu erillinen tila.


Ensimmäistä kertaa verovuotta 2020 koskevassa ohjeessa Verohallinto on todennut, että jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätöissä, kumpikin puoliso voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Jos puolisot vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, jaetaan vähennys puolisoille heidän esittämänsä selvityksen perusteella.


Vähennys todellisten kulujen mukaan

Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan voit vähentää tulonhankkimiskuluna myös työskentelytilastasi aiheutuneet todelliset kustannukset, jos pystyt selvittämään niiden määrän.

Jos omasta talostasi tai asunnostasi on jokin huone varattuna yksinomaan työntekoon koko vuoden, voit vähentää tuosta työtilasta aiheutuneet todelliset kulut yleensä täysimääräisesti. Jos työtila on työkäytössäsi vain osan vuotta, esim. koronavirusepidemian vuoksi, voit vaatia verotuksessa vähennyksiä vain tuohon aikaan kohdistuvista kuluista.

Jollei erillistä työtilaa etätyöhön ole, voi työkäytön osuuden laskeminen todellisista kuluista olla hankalaa. Juoksevien kulujen, kuten sähkön, lämmityksen ja vuokran osalta vähennystä todellisten kulujen mukaan laskettuna ei käytännössä näissä tilanteissa yleensä hyväksytä. Huomaa myös, että Verohallinnon ohjeistuksen mukaan voit saada ainoastaan kaavamaisen työhuonevähennyksen, jos työskentelet asuntoetuna saamassasi asunnossa.

Voit vähentää työhuoneesta aiheutuneet todelliset

 • vuokra- tai hoitovastikekulut,
 • valaistus-,
 • lämmitys-,
 • kaluste-,
 • korjaus- ja
 • siivouskulut
 • sekä rakennuksen hankintamenon poiston (omakotitalossa).


Sellaiset kulut, jotka kohdistuvat yhtäläisesti koko rakennukseen tai asuntoon, on jaettava vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan pinta-alojen suhteessa.Kulut, jotka kohdistuvat yksinomaisesti työkäytössä olevaan tilaan voi sen sijaan vähentää täysimääräisesti (esimerkiksi äänieristyksen lisääminen pelkässä työkäytössä olevaan huoneeseen tai tilaan).

Työhuonevähennyksen vaikutus

Esimerkki: Petterin vuosipalkka 2020 oli 40 000 euroa. Petterin etätyöskentely koronatilanteen vuoksi lisääntyi niin, että koko vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna hän työskenteli keskimäärin kolme viidesosaa työpäivistä etätöissä ja kaksi viidesosaa konttorilla. Petteri teki siis etätöitä yli 50 prosenttia vuoden työpäivistä. Näin ollen hän saa työhuonevähennyksen 900 euron suuruisena. Lisäksi hänellä on muita tulonhankkimismenoja 200 euron verran. Hänelle myönnetään tulonhankkimiskuluja koko vuodelta yhteensä 1 100 euron edestä.

Petterin maksettavaksi tulevien verojen ja veronluonteisten maksujen määrä on 11 434 euroa. Ellei hän ilmoittaisi hänelle kuuluvia vähennyksiä, määrä olisi 11 581 euroa eli 147 euroa enemmän.


Tulonhankkimiskulujen vaikutus palkansaajan nettotuloihin 2020

 • keskimääräiset kunnallis- (19,97) ja kirkollisveroprosentit (1,39)
 • vain viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioitu tulonhankkimiskulujen ohella
 • 7,15 % TyEL-maksu ja 1,25 % työttömyysvakuutusmaksu huomioitu
Palkka e/v Tulonhankkimiskulut e/v Verot ja veronluonteiset maksut e/v
 40 000  0-750  11581
 40 000  800  11560
 40 000  900  11518
 40 000  1000  11476
 40 000  1100  11434
 40 000  1200  11392
 40 000  1300  11350
 40 000  1400  11308
 40 000  1500  11265
 40 000  1600  11223
 40 000  1700  11181
 40 000  1800  11139
 40 000  1900  11097
 40 000  2000  11055

 Laskelma: Veronmaksajat

Työvälineet ja kalusteet

Jos hankit etätöitä varten työvälineitä, kuten tietokoneen, näytön, tulostimen taikka web-kameran, tai niiden kunnossapidosta aiheutuu sinulle kustannuksia, voit vähentää kustannukset verotuksessa. Myös tietoliikennekulut voi usein vähentää.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tietokoneiden ja tietoliikenneyhteydestä aiheutuneiden kustannusten vähennysoikeuden määränä voidaan pitää seuraavia prosenttiosuuksia tietokoneen hankintamenosta tai kulusta:

 •  50 prosenttia, kun pystyt osoittamaan, että tietokoneella on työkäyttöä
 •  100 prosenttia, kun pystyt osoittamaan, että tietokone on pääasiassa työkäytössä


Samaa jakosuhdetta voitaneen soveltaa myös muihin työvälineisiin ja -kalusteisiin. Huomaa kuitenkin, että kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi et voi vähentää todellisia kalustekustannuksia. Työvälinekulut sen sijaan voi vähentää normaalisti. Menot vähennetään lähtökohtaisesti sen vuoden verotuksessa jona ne on maksettu, mutta tiettyjen hyödykkeiden hankintamenot vähennetään poistoina. Työvälineen hankintamenoa ei siis välttämättä saa vähentää kerralla maksuvuoden verotuksessa.


Hankintameno vähennetään kerralla

 • kun työvälineen käyttöikä on todennäköisesti alle 3 vuotta tai
 • vähennykseen oikeuttava osa hankintamenosta on enintään 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen 1 200 euroa tai
 • poistamaton hankintameno verovuoden alussa on enintään 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen enintään 1 200 euroa.


Hankintameno vähennetään poistoina

 • kun työvälineen käyttöikä on todennäköisesti yli 3 vuotta ja
 • vähennykseen oikeuttava osa hankintamenosta on yli 1 000 euroa tai verovuodesta 2021 alkaen yli 1 200 euroa
 • Vuosittain vähennetään poistona enintään 25 prosenttia työvälineen jäljellä olevasta, verotuksessa poistamattomasta hankintamenosta.

Esimerkki: Poisto 2 500 euron tietokoneesta vuoden 2020 verotuksessa

Tietokoneen ostohinta on 2 500 euroa. Työnantajan todistuksen mukaan työntekijä tarvitsee kotitietokonetta työtehtäviensä tekemiseen satunnaisesti. Vähennyskelpoista on silloin puolet hankintahinnasta eli 1 250 euroa.

Ensimmäisenä vuonna poisto on 0,25 x 1 250 € = 312,50 €. Toisena vuonna poisto tehtäisiin jäljellä olevasta 937,50 eurosta, mutta koska vähennyskelpoinen poistamaton hankintameno onkin alle 1 000 euroa, työntekijä voi vähentää jäljelle jäävän poistamattoman hankintamenon 937,50 euroa kerralla jo toisena vuonna eli vuonna 2021.


Työnantajan hankkimat välineet

Työnantajani järjestää minulle työvälineitä etätöihin. Saanko tästä verotettavaa etua?

Jos työnantajasi järjestää sinulle etätöitä varten tietoliikenneyhteyden kotiin, ei siitä aiheudu sinulle veroseuraamuksia, vaikka voisit käyttää työnantajasi hankkimaa tietoliikenneyhteyttä myös yksityistarkoituksiin. Myöskään työkäyttöön saamastasi tietokonelaitteistosta ja ohjelmistosta ei synny verotettavaa tuloa, jollet saa niitä omistukseesi. Sama on tilanne, jos saat työnantajaltasi työkäyttöön muita kalusteita tai työvälineitä, joiden omistus säilyy työnantajalla.

Jos sen sijaan työnantajasi hankkii työvälineitä tai työhuoneeseesi kalusteita, jotka saat omistukseesi, on niiden käypä arvo sinulle verotettavaa palkkatuloa.

Laske edullisin vähennys. Myös työhuoneeseen hankitut kalusteet, kuten työpöytä tai tuoli, voidaan vähentää verotuksessa samoin periaattein, jollet ole vaatinut kaavamaista työhuonevähennystä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan et voi saada sekä kaavamaista työhuonevähennystä että vähennystä työtilan todellisista kustannuksista, kuten kalusteista. Jos joudut tekemään isompia kalustehankintoja, kannattaa siis laskea, tuleeko edullisemmaksi vaatia työhuonevähennystä vai kalustekustannuksia


Voinko saada ravintoedun myös etätyöpäiviltä?

Voit saada verotuetun ravintoedun myös etätyöpäiviltä samojen sääntöjen mukaan kuin muiltakin työpäiviltä. Ravintoetu on enintään 10,90 euroa työpäivää kohden. Toisaalta, jollei lounasmahdollisuutta kodin läheisyydessä tai kotiin kuljetettuna ole, kannattaa miettiä, onko lounasedun ottaminen järkevää, jos voit ottaa edun myös rahana.

Verohallinto muutti luontoisetupäätöstään tilapäisesti niin, että 24.3.–31.12.2020 ravintoedulla voi poikkeuksellisesti maksaa myös ruoan kotiinkuljetuksen. Sama määräys on voimassa vuoden 2021 verotuksessa. Edelleen on silti ongelmana, että kaikkien palveluntarjoajien maksujärjestelmä ei taivu siihen, että ravintoedun arvon ylittävän lounaan hinnan voisi maksaa toisella maksuvälineellä. Verohallinnon tulkinta on ollut, että kutakin työssäolopäivää kohden saisi käyttää vain yhden ravintoedun.

Työsuhdeauton ajokilometrit romahtivat – mitä vähennän verotuksessa?

Kysymys: Minulla on autoetuauto, joka on otettu käyttöön vuonna 2019. Ajoin työsuhdeautollani vuonna 2020 yksityisajoja vain 9 000 kilometriä. Normaalisti kilometrejä on kertynyt 18 000. Olen ollut koronan takia etätöissä yhdeksän kuukautta. Voinko saada verohyötyä vähäisten ajokilometrien ansiosta? Pitääkö minun lähettää ajopäiväkirja verottajalle?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

"Voit vaatia autoedun arvon alentamista vuoden 2020 verotuksessasi nyt keväällä annettavalla veroilmoituksella. Jos työnantajasi on laskenut autoetusi arvon kaavamaisesti olettaen, että ajat yksityisajoa 18 000 kilometriä vuodessa, saat verotuksessa hyötyä, kun autoetusi arvo lasketaan todellisuudessa ajettujen 9 000 kilometrin mukaan. Jos autoetusi on vapaa autoetu, vähennetään alennusta laskettaessa ansiotuloistasi 18 senttiä jokaisesta kilometristä, jonka yksityisajosi alittavat 18 000 kilometriä. Käyttöetuautolla vähennys on 7 senttiä kilometriltä.

Ansiotuloistasi voidaan siis vähentää joko 1 620 euroa tai 630 euroa riippuen siitä, onko sinulla vapaa autoetu vai käyttöetuauto. Verovaikutus riippuu tulotasostasi. Karkeasti ottaen verovaikutus on oman lisäveroprosentin luokkaa ansiotuloista vähennettävästä määrästä.

Etätyöskentelyssä yksityisajokilometrejä ei yleensä synny niin paljon, koska asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa ei taiteta niin usein. Ihmisten liikkuminen on muutenkin vähentynyt korona-aikana vain kaikkein välttämättömimpään.

Autoedun arvon alentamista vaaditaan joko Omaverossa tai lomakkeella 50A. Vähennyksen saamiseksi sinun täytyy pystyä osoittamaan autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen ja työajojen määrä. Säilytä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys itselläsi. Verohallinto pyytää ne tarvittaessa nähtäväksi."

Vinkkejä

 • Voit vähentää verotuksessa työmatkakulut vain niiltä päiviltä, joina olet käynyt työpaikalla.
 • Tarkista ja korjaa tarvittaessa verokorttisi pidätysprosentti, jotta säästyt jäännösveroilta.
 • Työmatkalla käyttämäsi maskit ovat verovähennyskelpoisia. Vähennys on 2 euroa/päivä 13.8.2020 jälkeen.
 • Vaikka matkakulujesi verovähennys pienenee, palkasta jää enemmän rahaa käyttöön, jollei matkakuluja synny.
 • Jos sinulla on kotona työhuone, voit kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan vaatia vähennystä toteutuneista työhuonekuluista.
 • Vuoden 2021 loppuun asti voit maksaa ravintoedulla myös ruoan kotiinkuljetuksen.

 

Teksti: Miika Härkönen, Janne Kalluinen, Kati Malinen, Harri Rajala ja Georg Rosbäck

Taloustaito Bonus – Veronmaksajien jäsenille

Bonus-osastoon ilmestyy juttuja tasaista tahtia. Voit myös tulostaa artikkeleita.

Bonus on Veronmaksajien jäsenetu. Juttujen alkuosa on nähtävissä kaikille, mutta loppuosa näkyy vain kirjautuneille. Kirjautumisessa käytetään samoja tunnuksia kuin Veronmaksajien verkkosivustolla.

Jos olet jäsen, mutta sinulle ei ole tunnuksia, rekisteröidy täältä. Jos et ole jäsen, liity Veronmaksajiin täältä.

Vanhoja Bonuksia voit lukea täältä.

Taloustaito somessa

     

Näitä muut lukevat nyt