veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miksi jäännösverosta pitää maksaa viivästyskorkoa, vaikka maksaisi veronsa ajoissa?

Miksi jäännösverosta pitää maksaa viivästyskorkoa, vaikka maksaisi veronsa ajoissa?
24.4.2020

Huomasin Omaveroon tulleesta vuoden 2019 verotuspäätöksestäni, että minun on maksettava jäännösverostani huojennettua viivästyskorkoa. Tämä korko veloitetaan elo- ja lokakuussa maksuun tulevan jäännösveron yhteydessä.

Mikä logiikka tässä oikein on, kun mätkyistä veloitetaan viivästyskorkoa ennen kuin se edes viivästyy?

Veroneuvontajohtaja Kati Malinen vastaa: 

Suomen verojärjestelmään kuuluu, että tuloista kerätään veroja jo tulojen saamisvuoden eli verovuoden aikana ennakonpidätyksinä ja ennakkoveroina.

Tällä ennakkoperinnällä pyritään turvaamaan verojen kertyminen: veroja maksetaan jo silloin kun tuloja saadaan. Tavoitteena on, että ennakolta kerätyt verot mahdollisimman hyvin vastaisivat tuloverotuksessa lopulta maksettavaksi tulevien verojen ja maksujen määrää. Tähän nähden verojen maksusi on siis viivästynyt.

Jos maksettavaksi tuleva lopullinen vero on suurempi kuin verovuoden aikana maksettu määrä, verovelvollinen joutuu maksamaan jäännösveroa (mätkyjä) ja jos lopullinen vero on pienempi, hän saa veronpalautusta.

Niin jäännösverolle kuin veronpalautuksellekin kertyy korkoa verovuotta eli tulojen saamisvuotta seuraavan helmikuun alusta alkaen. Jäännösverolle peritään huojennettua viivästyskorkoa helmikuun alusta jäännösveron ensimmäiseen eräpäivään asti. Veronpalautukselle puolestaan maksetaan hyvityskorkoa helmikuun alusta veronpalautuksen maksuun asti.

Korko on käytännössä hyvitystä siitä, etteivät varat ole olleet oikeaan aikaan sillä taholla, jolle ne verotuksen lopputulos huomioon ottaen kuuluisivat: joko veronsaajan tai verovelvollisen käytössä.

Aivan tasapuolinen lainsäätäjä ei kuitenkaan ole ollut, sillä valtion hyväksi tuleva jäännösveron korko on säädetty korkeammaksi (viitekorko +2 %) kuin verovelvollisen hyväksi kertyvä veronpalautuksen hyvityskorko (viitekorko -2 %). Molemmat korot ovat kuitenkin aina vähintään 0,5 prosenttia.

Jäännösverolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään lisäksi 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Tällä hetkellä jäännösverolle maksettava korko on 2 prosenttia ja veronpalautukselle maksettava korko 0,5 prosenttia. Jos jäännösveroa ei maksa eräpäivänä, joutuu maksamaan huomattavasti suurempaa 7 prosentin viivästyskorkoa.

Huojennetulta viivästyskorolta voi välttyä joko maksamalla riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa jo verovuoden aikana, tai hakemalla ja maksamalla riittävästi lisäennakkoa tammikuussa.

Jos lisäennakkoa maksaa tammikuun jälkeen, joutuu myös maksamaan korkoa, mutta yleensä vähemmän. Kannattaa nimittäin huomata, että jäännösverolle laskettavaa enintään 20 euron korkoa ei peritä, mutta lisäennakon huojennetusta viivästyskorosta ei 20 euron vähennystä tehdä. Jossain tapauksissa lisäennakon hakeminen voikin siis aiheuttaa lisäkustannuksia.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti