veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

En pysty maksamaan mätkyjäni – voiko jäännösverolle saada maksuaikaa?

En pysty maksamaan mätkyjäni – voiko jäännösverolle saada maksuaikaa?
29.3.2021

Sain juuri esitäytetyn veroilmoituksen. Minulla on taloudellisia ongelmia ja näyttää siltä, etten selviä jäännösveroistani. Voiko mätkyjen maksulle saada maksuaikaa ja mitä edellytyksiä sille on?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voi saada. Verohallinto voi hakemuksesta suostua verojen maksujärjestelyyn, jos maksuvaikeudet ovat tilapäisiä. Maksujärjestely on parempi vaihtoehto sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään. 

Maksujärjestelyssä Verohallinto laatii maksuaikataulun, jonka mukaisesti verot suoritetaan tasaerissä. Joissakin tapauksissa vaaditaan ennakkomaksu.

Maksujärjestelyyn ei pääse, jos sinulla on esimerkiksi ulosotossa perittävänä veroja.

Maksujärjestely tehdään yleensä vakuudettomana, mutta Verohallinto voi vaatia maksujärjestelyn turvaamiseksi vakuuden asettamista.

Maksujärjestelyn enimmäisaika on kaksi vuotta. Jos maksujärjestelylle on asetettu vakuus, maksuaika voi olla tätäkin pidempi. Maksuajan joustavuutta rajoittaa se, että verot eivät saa vanhentua maksujärjestelyn voimassaolon aikana.

Yleensä maksujärjestelyn ajalta peritään laissa säädetyt viive- tai viivästyskorot. Maksujärjestely voi kuitenkin olla koroton, jos on esittää Verohallinnolle erittäin painavia syitä kuten oman kokonaistilanteen mukaisia kohtuussyitä.

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta verovelkaa tai jos verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Maksujärjestelyn raukeaminen on verovelvollisen kannalta hyvin harmillista. Maksujärjestely voidaan tämän jälkeen uusia vain, jos raukeaminen on johtunut viranomaisen virheestä tai muusta erittäin painavasta perustellusta syystä.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti