veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Dollarisijoituksia Pohjois-Amerikassa – missä vaiheessa valuuttakurssivoitot syntyvät?

Dollarisijoituksia Pohjois-Amerikassa – missä vaiheessa valuuttakurssivoitot syntyvät?
25.5.2023

Sijoitan valuuttatilitäni dollareilla arvopapereihin Pohjois-Amerikan arvopaperipörssissä. Missä vaiheessa valuuttakurssivoitot syntyvät?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kurssivoitto on henkilöverotuksessa sen vuoden pääomatuloa, jona valuutta vaihdetaan Suomen rahaksi eli euroiksi tai muutoin käytetään. Valuutan käyttäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että dollareilla ostetaan osakkeita. On lisäksi huomattava, että pelkkä rahan vaihtaminen ulkomaan valuutasta toiseksi ei vielä realisoi kurssivoittoa. 

Jos et ole käyttänyt valuuttatililtäsi kaikkia dollareita sijoituksiisi, kurssivoitto syntyy, kun vaihdat valuutan takaisin Suomen rahaksi eli euroiksi.

Kurssivoitosta on kyse myös silloin, kun on vaikkapa tehty valuuttamääräinen talletus ja euron ulkoinen arvo alenee. Tällöin talletuksen arvo Suomen valuutassa kasvaa. 

Henkilöverotuksessa valuuttakurssien muutosten yhteydessä syntyneet kurssivoitot ovat veronalaista pääomatuloa kuitenkin vain, jos ne ovat yli 500 euroa vuodessa eivätkä liity henkilön harjoittamaan tulonhankkimistoimintaan.

Olet itse vastuussa veronalaisisten kurssivoittojen ilmoittamisesta Verohallinnolle. Osakkeisiin sijoittaminen on tulonhankkimistoimintaa, joten ainakin välillinen yhteys tulonhankkimistoimintaan on olemassa. Kyse on siten myös siitä, miten tuota 500 euron rajaa kohdallasi tulkitaan.

Valuuttakurssitappiot eivät ole vähennyskelpoisia henkilöverotuksessa.

Pääomatulojen vero on 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. 

Verovelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää tulonhankkimismenona pääomatuloistaan kurssitappio, joka on johtunut ulkomaan valuutassa otetusta tulonhankkimisvelasta. Korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuloon kohdistuvasta velasta johtuva kurssitappio ei ole vähennyskelpoinen. 

Valuuttamääräisestä velasta johtuva kurssitappio syntyy, kun ulkomaan rahan ja Suomen rahan arvot vaihtelevat. Tappio realisoituu velan maksuhetkellä, kun velan määrää tuona ajankohtana verrataan alkuperäiseen.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti