Veronmaksajat-sivulle

Asunnot ja lainat

11.4.2014
Kuvio kertoo, miten asuntolainasta maksettava kuukausierä on kolmen viime vuoden kuluessa muuttunut...
11.4.2014
Pankkien Taloustaidolle antamat esimerkkitarjoukset 1. huhtikuuta. Laina-aika on 18 vuotta ja laina...
11.4.2014
Taloustaidon hintavertailu kuvaa vanhojen kerrostalokaksioiden hintakehitystä Helsingissä, Espoossa...

Asunnot

24.1.2012

Haaveissa siintää omakotitalo

Yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä.

”Asumistoiveet ovat usein ristiriitaisia: toisaalta halutaan asua omakotitalossa, toisaalta toivotaan enemmän palveluja ja joukkoliikennettä”, sanoo vanhempi tutkija Anna Strandell Suomen ympäristökeskuksesta.

Pientalossa asuva arvostaa asuinalueensa rauhallisuutta, luontoa ja alueen sijaintia.

Tuore Asukasbarometri-tutkimus  kertoo, että toiveasuinalueita ovat sekä keskusta että maaseutu.

Pientaloalueiden vahvuuksia ovat rauhallisuus, luonnonympäristö, miellyttävä ja turvallinen kevyen liikenteen ympäristö, yhteisöllisyys ja sosiaalisten häiriöiden vähäisyys sekä toisaalta pientalon oma piha ja oma päätösvalta.

Pientaloalueiden heikkoudet liittyvät syrjäisempään sijaintiin kerrostaloalueisiin verrattuna, palvelut ovat heikommat sekä työ- ja asiointimatkat pidemmät.

Taajamien reunoilla sijaitsevilla harvaan rakennetuilla omakotitaloalueilla asuntoon ja pihaan ollaan erityisen tyytyväisiä, mutta arkea haittaavat syrjäinen sijainti, pitkiin matkat ja palveluiden puuttuminen.

Kerrostaloalueiden vahvuuksia ovat tiiviys: palvelut ja liikenneyhteydet ovat hyvät ja matkat lyhyitä. Rakennettuja ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia on paljon. Asuminen on vaivatonta, eikä autoa tarvitse omistaa. Kolmannes kyselyyn osallistuneista kerrostaloasujista asuu autottomassa taloudessa.

Kerrostaloalueiden heikkoudet liittyvät puolestaan sosiaalisiin häiriöihin ja liikenteen aiheuttamiin ongelmiin. Myös kerrostalopihoihin ollaan entistä tyytymättömämpiä.

Ympäristöystävällisyys arvossaan

Kaupunkimaisilla asuinalueilla asuvat suomalaiset ovat pääosin varsin tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Lähes kaikki yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvista vastaajista ovat tyytyväisiä asuinalueen yleiseen viihtyisyyteen. Melkein yhdeksän kymmenestä pitää lisäksi asumisen ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asunnon ja asuinalueen valinnassa.

"Mahdollisuus ympäristöystävälliseen asumiseen on yksi suomalaisen yhteiskunnan valttikortti. Kun vielä pidämme huolta hyvästä palvelutarjonnasta ja asuinalueiden sosiaalisesta toimivuudesta, niin meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä eri maiden välisessä kilpailussa hyvänä asuinpaikkana", toteaa kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen ympäristöministeriöstä.

Minna Petäinen

Kuva: Istockphoto.com
 

Plus 2
Minus 0

Kommentit:

Kommentit: 0
: *
: *
Tarkistusluku
=

Pikakysely

Onko kesämökkisi talviasuttava?

» Ei

Taloustaito-visa

Asunto

15.4.2014
Asuntokauppojen kokonaismäärä on pienentynyt viime kesästä lähtien. Helmikuussa sentään asuntojen...
3.4.2014
Asunto-osakeyhtiölaki uudistui, mutta riidat jäivät ennalleen. Eniten osakkailla on...
21.3.2014
Tyypillinen vuodenvaihteen notkahdus asuntohinnoissa näyttää tällä kertaa venähtäneen....
Taloustaito_banner_apilanlehti

BLOGIT