Veronmaksajat-sivulle

Asunnot ja lainat

11.4.2014
Kuvio kertoo, miten asuntolainasta maksettava kuukausierä on kolmen viime vuoden kuluessa muuttunut...
11.4.2014
Pankkien Taloustaidolle antamat esimerkkitarjoukset 1. huhtikuuta. Laina-aika on 18 vuotta ja laina...
11.4.2014
Taloustaidon hintavertailu kuvaa vanhojen kerrostalokaksioiden hintakehitystä Helsingissä, Espoossa...

Asunnot

30.5.2012

Vakuutus ei takaa täyttä korvausta myrsky- tai palotuhosta

Mökkeilykauden jälleen alkaessa on hyvä tarkistaa mökin vakuutusturva myös myrsky- ja palotuhojen varalta. Varsinkin suppeimmissa vakuutuksissa täyttä korvausta vahingon sattuessa ei välttämättä saa aina.

Mökin vakuutus kuuluu tyypillisesti kotivakuutukseen, jolla voi vakuuttaa kodin tai vapaa-ajan asunnon irtaimistoa sekä rakennuksia.Tulipalo

Kotivakuutuksia on saatavilla kolme eri tasoa. Laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta koituneita vahinkoja. Peruskotivakuutuksen vakuutusehdoissa on lueteltu erikseen korvattavat vahingot, jotka tyypillisesti ovat mm. palo-, murto-, myrsky- ja vuotovahinkoja. Suppea kotivakuutus puolestaan sisältää palovakuutuksen, joillakin yhtiöillä lisäksi esimerkiksi myrskyvakuutuksen.

Jaostopäällikkö Riitta Haapasaari Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä antaa mökin vakuutuksen ottajalle yleiseksi evästykseksi, että vakuutusehdot kannattaa aina lukea huolellisesti, jotta tietää, mitä vahingon sattuessa korvataan. Kaikkea kun ei välttämättä korvata täysimääräisesti tai ollenkaan.

Yleensä suomalaisen mökki vakuutetaan suppeammalla turvalla. ”Usein mökillä on pelkkä palovakuutus eikä lainkaan niin sanottua luonnonilmiövakuutusta, joka korvaa myös myrskytuhot”, Haapasaari sanoo.

Kaikkinensa vakuutuksista ei Haapasaaren mukaan koskaan voi sanoa, että pääsääntöisesti saa korvausta. ”Aina pitää katsoa, minkälainen vahinko on kyseessä ja minkälainen on vakuutus.”

Joka myrsky ei olekaan myrsky

Mökin perusvakuutuksista aivan kaikki eivät korvaa kaikenlaisia myrskyjä. Ehdoissa määritellään erikseen vahinkotapahtumat.

Kaikki myrskyt eivät vakuutusyhtiöiden ehdoissa olekaan myrskyjä. ”Joillakin yhtiöillä myrskyn käsite on määritelty niin, että välttämättä kaikki myrskyt eivät täytä määritelmän ehtoja. Ehdoissa saatetaan esimerkiksi mainita, mitkä tuulen nopeudet katsotaan myrskyiksi”, Haapasaari tähdentää.

Vaikka mökillä olisi laajakin kotivakuutus, aivan kaikkea myrskytuhoa se ei kata. ”Jos tontilla on muita rakennelmia, joita ei ole erikseen vakuutettu, ne eivät kuulu mökin vakuutuksen piiriin, ja vahingot jäävät korvaamatta.”

Lisäksi jos mökkitontilla on luonnonmetsää, eli kyse ei ole puutarhasta, melko useissa vakuutusehdoissa tonttimetsä on myös korvauspiirin ulkopuolella. Jos kyseessä on rantatontti, jossa on laituri ja ehkä muitakin rantarakennelmia, ne eivät myöskään välttämättä kuulu mukaan mökkivakuutukseen.

”Kun hakee mökilleen vakuutusta, kannattaa aina ensiksi miettiä, mitä kaikkea mökkitontilla on, ja sitten katsoa tarkasti, mitä ehdoissa kuuluu mukaan vakuutukseen”, Haapasaari opastaa.

Ota valokuvat vahinkopaikalta

Kun mökille on koitunut myrskytuhoja, miten todistan vahingot vakuutusyhtiölle?

”Yleensä vakuutusyhtiöt luottavat siihen, mitä vakuutettu ilmoittaa. Kaikkein viisainta on kuitenkin ottaa valokuvia vahinkopaikalta. Vahingon jälkeen tulee myös ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä vakuutusyhtiöön, jonka jälkeen vakuutustarkastaja saattaa tulla paikan päälle”, Haapasaari toteaa.

Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa myös todetaan, että vakuutuksen ottajalla on velvollisuus rajoittaa lisävahinkojen syntymistä, esimerkiksi sadeveden pääsyä mökkiin. ”Toisaalta kaikki ylimääräiset kustannukset, jotka vahinkojen rajoittamisesta aiheutuvat, korvataan täysin riippumatta vakuutusmäärästä.

Milloin laaja vakuutus?

Haapasaaren mielestä laaja vakuutusturva on mökille paras ja turvallisin vaihtoehto ainakin silloin, kun mökki ei ole aivan vaatimaton.

”Jos mökki on melko hintava ja hyvin varusteltu, kannattaa miettiä, olisiko laajempi vakuutus tarpeen. Ainakin kannattaa tehdä riski- ja tarvearviointi ennen vakuutuksen ottamista”, Haapasaari pohtii.

”Jos puolestaan omistaa sellaisen mökin, jonne ei tule juoksevaa vettä, jollaisia aika monet suomalaiset mökit vielä ovat, kosteusvahinkoja ei kovinkaan herkästi synnyt. Mahdolliset vahingot ovatkin lähinnä myrsky- ja palovaurioita sekä murtovahinkoja. Tuolloin voi ottaa suppeamman vakuutusversion, jossa on katettuna tietyt vahinkotapahtumat”

Palokorvausta ei heru rakennusvirheistä

Jos mökin omistajalla on laaja vakuutus, lähtökohtaisesti korvattavan vahingon pitää olla ennalta arvaamaton. Tällaisia ovat tyypillisimmillään myrsky- ja palovahingot.

”Mutta jos tulipalo aiheutuu rakennus- tai kunnossapitovirheestä, vahinkoa ei katsota ennalta arvaamattomaksi. Yleensä vakuutusehdoissa on rajattu kaikki rakennus- ja käyttövirheistä johtuvat vahingot kokonaan korvausten ulkopuolelle”, Haapasaari sanoo.

Toisinaan mökin tulipalo voi lähteä liikkeelle savupiipusta. ”Joskus voi käydä niin, että korvausta ei saa lainkaan, vaikka koko mökki olisi palanut, jos savupiippu on rakennettu rakennusmääräysten vastaisesti”, Haapasaari tähdentää.

Kaikissa rakennuksissa, joissa on tulisija, edellytetään pääsääntöisesti, että ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon tulisijat on nuohottava kerran vuodessa, mutta muun vapaa-ajan asunnon puolestaan kerran kolmessa vuodessa.

”Jos mökki palaa ja syynä on nuohoamaton savupiippu, vahingot korvataan vakuutuksesta vain osittain. Nuohousvelvollisuus on vakuutusehtojen niin sanotuissa suojeluohjeissa, ja näiden laiminlyönnistä seuraa korvauksen alentaminen”, Haapasaari muistuttaa.

Suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa mukana olevia toimintaohjeita, joita vakuutusyhtiö antaa vakuutuksen ottajalle sen vuoksi, että vältettäisiin tiettyjä yleisiä vahinkoja.

Suojeluohjeiden laiminlyönti alentaa korvausta

Yleensä suojeluohjeen laiminlyönnistä evätään Haapasaaren mukaan vakuutuskorvauksesta noin neljäsosa. ”On hyvin poikkeuksellista, että suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi koko korvaus evättäisiin. Silloin vahingon aiheuttamisen pitää olla jo lähes tahallista. Korvauksen alentamisen määrä riippuu pitkälti esimerkiksi siitä, miten paha suojeluohjeen laiminlyönti on ollut ja onko suojeluohje vakuutusehdoissa selkeä.”

Myös mökissä pitää olla palovaroitin. Jos sitä ei ole ja tulipalo tuhoaa mökin, vakuutuskorvausta alennetaan. Palovaroittimen pakollisuus kuuluu niin ikään vakuutusehtojen suojeluohjeisiin.

”Pitää myös katsoa, minkälainen vahinko olisi mökissä syntynyt, jos palovaroitin olisi ollut ja olisiko palovaroittimen avulla vahinkoa pystytty rajoittamaan”, Haapasaari sanoo.

Varomaton tulenkäsittely aiheuttaa paloja

Eniten tulipaloja mökillä aiheuttaa Haapasaaren mukaan varomaton tulenkäsittely, jonka vuoksi vakuutuskorvauksia alennetaan.

Haapasaari luettelee esimerkkejä: ”Tupakoidaan sängyssä, jätetään kynttilät palamaan tai unohdetaan se makkara liedelle käristymään. Sitten on tietenkin klassinen tilanne, jossa kiukaan päälle laitetaan vaatteita kuivumaan.”

Vakuutuskorvaus evätään kokonaan yleensä vain silloin, jos tulipalon on aiheuttanut tahallaan. ”Vaikka olisi törkeälläkin huolimattomuudella aiheuttanut tulipalon, jotakin korvauksia kuitenkin saa.”

Vakuutuskorvausta ei sen sijaan kutisteta sellaisessa melko yleisessä tilanteessa, jossa talven jälkeen keväällä mökin tulipesän lämmittää liian nopeasti ja tästä syntyy tulipalo. ”Toki jo oman turvallisuuden vuoksi on syytä kuitenkin olla varovainen.”

Melko usein mökin tulipalo syttyy kun ollaan humalassa ja tästä johtuen huolimattomia. ”Jos aiheuttaa vahingon törkeällä huolimattomuudella tai ollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena, vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen joko osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan”, Haapasaari muistuttaa.

Vältä ennakolta mökkipalo

Mökin tulipaloja pystyy huolellisuudella ehkäisemään ennalta varsin tehokkaasti.

”Nuohous tulee tehdä säännöllisesti. Kynttilöitä ei saa jättää valvomatta palamaan. Kun takasta poistetaan tuhkaa, sitä ei tule laittaa muoviämpärissä terassille. Kun takassa pidetään valkeaa, ei lähdetä muualle eikä nukkumaan ennen kuin tuli on sammunut. Hellaa ei pidä käyttää valvomatta. Kaasulaitteiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti”, Haapasaari luettelee.

Myös mökin erilaisista sähköviritelmistä voi koitua vahinkoa. ”Ne voivat paitsi aiheuttaa tulipalon, ovat hengenvaarallisia muutenkin. Suojeluohjeiden ja vakuutusehtojen mukaan sähköjärjestelmien tulee olla asiallisten sähköasentajien tekemiä. Viallisia laitteita ei myöskään tule käyttää” Haapasaari muistuttaa.

Toimi näin myrskyvahingon sattuessa

1. Kartoita vahingot ja estä lisävahinkojen syntyminen esimerkiksi suojaamalla talon rikkoutunut katto.
2. Valokuvaa vahingot.
3. Ilmoita asiasta mahdollisimman pian vakuutusyhtiölle ja kysy toimintaohjeita.
4. Kirjaa ylös omat työtunnit.
5. Tilaa tarvittaessa avuksi esimerkiksi metsuri.
6. Älä ryhdy itse vaarallisiin töihin.

Lähde: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine

 

Riitta Rimmi

Kuva:Istockphoto.com


 

Plus 8
Minus 0

Kommentit:

Kommentit: 0
: *
: *
Tarkistusluku
=

Pikakysely

Onko kesämökkisi talviasuttava?

» Ei

Taloustaito-visa

Asunto

15.4.2014
Asuntokauppojen kokonaismäärä on pienentynyt viime kesästä lähtien. Helmikuussa sentään asuntojen...
3.4.2014
Asunto-osakeyhtiölaki uudistui, mutta riidat jäivät ennalleen. Eniten osakkailla on...
21.3.2014
Tyypillinen vuodenvaihteen notkahdus asuntohinnoissa näyttää tällä kertaa venähtäneen....

BLOGIT