Veronmaksajat-sivulle

Asunnot ja lainat

11.4.2014
Kuvio kertoo, miten asuntolainasta maksettava kuukausierä on kolmen viime vuoden kuluessa muuttunut...
11.4.2014
Pankkien Taloustaidolle antamat esimerkkitarjoukset 1. huhtikuuta. Laina-aika on 18 vuotta ja laina...
11.4.2014
Taloustaidon hintavertailu kuvaa vanhojen kerrostalokaksioiden hintakehitystä Helsingissä, Espoossa...

Asunnot

19.8.2009

Ensiasuntoa säästävän edut paranivat

(asunto) Valtio tarjoaa ensiasuntoa hankkiville nuorille aiempaa paremmat edut. Perinteistä ASP-järjestelmää on entrattu muun muassa 3 000 euron ylimääräisellä palkkiolla. ASP-etujen saaminen edellyttää etukäteissäästämistä.

Kun ASP- eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmää heinäkuun alusta muutettiin, kiinnostus sitä kohtaan lisääntyi heti. Järjestelmän etuja paranneltiin, ja parannukset hyödyttävät sekä vanhoja säästäjiä että ASP-säästäjiksi vasta ryhtyviä.

Nyt on tarjolla muun muassa 3 000 euron veroton palkkio niille ASP-säästäjille, jotka ostavat ensiasuntonsa (tai aloittavat ensiasunnoksi tulevan omakotitalon rakennustyön) 1.7.2009-31.12.2011. Palkkion saa, kun kaupat on tehty.

Ympäristöministeriö luonnehtii palkkiota suhdanneluonteiseksi: sillä pyritään kannustamaan liikkeelle säästäjiä, jotka ovat jo saaneet säästötavoitteensa täyteen, mutta eivät ole lähteneet asuntokaupoille. Heitä oli ennen kesää noin 4 000. Kaikkiaan ASP-säästäjiä oli noin 13 000.

Toki palkkio innostaa niitäkin, jotka vasta aloittavat säästämisen. Heidän on vain ryhdyttävä säästämään rivakasti, jotta ehtivät saada kokoon riittävät säästöt ja pääsevät tekemään asuntokaupat ennen vuoden 2011 loppua.
Jos arvelee, ettei ehdi tämän ylimääräisen palkkion saajien joukkoon, kannattaa kuitenkin laskea, mitä muita etuja ASP-säästämisestä voi saada.

Etukäteen säästettävä 10 prosenttia hinnasta

ASP-järjestelmä on tarkoitettu 18-30-vuotiaille ensiasunnon ostajille. Ennen asunnon ostamista ASP-säästäjä säästää vähintään kahden vuoden ajan ASP-tilille ja voi sen jälkeen saada ASP-korkotukilainaa.

Säästäjä tekee pankin kanssa ASP-sopimuksen, jossa hän sitoutuu säästämään vähintään 10 prosenttia asunnon kauppahinnasta ja pankki antamaan lainaa, kun säästötavoite on saavutettu.

Rahaa säästetään erityiselle ASP-tilille sopimuksessa sovitun säästötavoitteen mukaan. Tilille on talletettava rahaa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Talletuksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä peräkkäisinä neljänneksinä.

Kunakin neljänneksenä tilille pitää tallettaa 150-3 000 euroa. Vähimmäisajassa eli kahdessa vuodessa tilille voi siis kertyä vähimmillään 1 200 euroa ja enimmillään 24 000 euroa.

Säästämistä voi jatkaa paljonkin pidempään, mutta tilille ei voi missään vaiheessa laittaa yli kolmeatuhatta euroa vuosineljännestä kohti.

ASP-talletukselle saa 1 prosentin vuotuisen talletuskoron. Kun asuntokaupat on tehty, talletuksen säästösummalle saa vielä 2-4 prosentin lisäkoron.

Onko lisäkorko lähempänä kahta vai neljää prosenttia, riippuu pankin ja ASP-säästäjän neuvottelemasta ASP-sopimuksesta, ylitarkastaja Jorma Pietiläinen ympäristöministeriöstä kertoo. Hän huomauttaa, että yleinen korkotaso vaikuttaa lisäkorkoon. Esimerkiksi tänä vuonna korkotaso on niin matala, että lisäkorko jäänee nyt kahden prosentin pintaan.

Lisäkorkoa maksetaan ASP-talletuksen aloitusvuodelta ja enintään viideltä kalenterivuodelta sen jälkeen. Sekä korko että lisäkorko ovat verottomia.

Korko ja lisäkorko lasketaan mukaan säästöosuuteen, jonka suuruus vaikuttaa siihen, miten suuren ASP-lainan voi saada. Sen sijaan 3 000 euron ylimääräistä palkkiota ei lasketa säästöosuuteen.

Useamman pankin tarjoukset vertailuun

Kun vaadittu säästöaika on täynnä ja säästöosuus koossa, pääsee asuntokaupoille ja ottamaan ASP-lainaa.
Asiakas ja pankki sopivat ASP-lainalle viitekoron, kuten muillekin lainoille. Pankin tulee kuitenkin myöntää ASP-laina edullisemmalla korolla kuin ensiasuntolainat yleensä.

Missään ei ole säädetty, miten paljon edullisempi koron tulisi olla. ”Yleinen korkotaso vaikuttaa tähänkin: jos korot ovat hyvin matalalla, ASP-lainojen ja muiden ensiasuntolainojen korkoerot ovat tavallista pienemmät”, Jorma Pietiläinen sanoo.

Säästäjää hän neuvoo etsimään edullisinta vaihtoehtoa pyytämällä tarjouksia kolmesta tai neljästä pankista ja vertailemalla niitä ennen lainan ottamista. Myös ASP-säästäjän kannattaa siis kilpailuttaa pankkeja, ja ASP-sopimuksen voi myöhemminkin siirtää pankista toiseen. Lisäksi lainan voi ottaa eri pankista kuin siitä, mihin ASP-talletukset on tehty.

Valtio maksaa ASP-lainalle korkotukea, jos lainan korko kiipeää yli 3,8 prosentin. Tällä hetkellä tuesta ei välttämättä ole hyötyä, mutta esimerkiksi vielä viime vuoden kesäkuussa uusien asuntolainojen keskikorko oli yli 5 prosenttia.

Korkotukea voi saada kymmenen vuotta. Tuki on 70 prosenttia koron 3,8 prosenttia ylittävästä osasta.

ESIMERKKI: Lainasi korko on 5,5 %. Valtio maksaa korosta 1,19 prosenttiyksikön osuuden (5,5-3,8=1,7. Siitä 70 % =1,19). Maksettavaksesi jäävä korko on 4,31 %.

Lainasta maksetut korot voi vähentää verotuksessa kuten tavallisen ensiasunnon lainan korot.

Lainamäärä riippuu säästöistä

ASP-lainan enimmäismäärä riippuu siitä, paljonko olet säästänyt ASP-tilille. Lainaa voi olla enintään 90 prosenttia asunnon kauppahinnasta (tai kustannusarviosta, jos kysymyksessä on rakennettava kohde). Jos ASP-säästötililläsi ei kuitenkaan ole kymmentä prosenttia asunnon hinnasta, lainakin jää pienemmäksi, Valtiokonttorista muistutetaan. Valtiokonttori myöntää pankista saadulle ASP-lainalle korkotuen.

ESIMERKKI: Olet ostamassa ensiasuntoa, joka maksaa 120 000 e.
Olet säästänyt ASP-tilillesi 10 000 e. Näin ollen voit saada ASP-lainaa 90 000 e.
ASP-lainan saaminen kuitenkin edellyttää, että sinulla on säästettynä 10 prosentin omarahoitusosuus asunnon hinnasta eli tässä tapauksessa 12 000 e. Siinä voit käyttää ASP-tilisi lisäksi muita säästöjäsi, mutta velkarahalla et voi kattaa omarahoitusosuutta.
Kun omarahoitusosuus on täynnä, voit ottaa sen ja ASP-lainan jälkeen puuttumaan jäävän summan tavanomaista asuntolainaa tai muuta lainaa. Siis:

10 000 e  ASP-säästöjä
+2 000 e  muita säästöjä
+90 000 e  ASP-lainaa
+18 000 e  muuta lainaa
---------------------------------
=120 000 e  asunnon hinta

ASP-lainalla on myös paikkakuntakohtaisia enimmäismääriä (ks. taulukko). Enimmäismäärä on asuntokohtainen.

Laina-aika voi olla enintään 25 vuotta.

ASP-asunnonostajalla on mahdollisuus saada lainalleen valtion takaus. Se voi kattaa enintään 25 prosenttia (enintään kuitenkin 50 000 euroa) lainasta.

Valmistele, varmista ja tarkista

Asiakkaiden kertoman mukaan pankeissa on ollut aika paljon epätietoisuutta ASP-ehtojen yksityiskohdista ainakin vielä kesällä. Ennen kuin ryhtyy asuntokaupoille kannattaakin laskea korot, lainat ja rahoitusosuudet ja varmistaa lainanoton yksityiskohdat huolella, tarvittaessa Valtiokonttorista.

Yllätyksenä voi esimerkiksi tulla, että asunnosta ”varausmaksuna” ennen kaupantekoa maksettavaa käsirahaa ei voi ottaa ASP-tililtä, vaan sitä varten tarvitaan väliaikaisrahoitusta. Asunnon ostopäivä on kauppakirjan allekirjoituspäivä, ja ASP-ehtojen mukaisesti ASP-säästöt ja -lainan saa käyttöönsä vasta silloin.

ASP-rahoituksella hankittavasta asunnosta on ostettava vähintään 50 prosenttia.

Sellaista asuntoa ei voi ostaa, jossa jo ennen kaupantekoa asuu, Jorma Pietiläinen kertoo. Tämä ehto ei koske vuokra-asunnossa asuvaa eikä henkilöä, joka ostaa asunnon omilta vanhemmiltaan.

Laillisuuden rajamailla sen sijaan oltaisiin, jos esimerkiksi kumppaninsa omistamaan asuntoon muuttanut myöhemmin ostaisi ASP-rahoituksella kyseisen asunnon tai osan siitä itselleen. ”Tämäntyyppisissä tapauksissa kannattaa kysyä asiaa etukäteen Valtiokonttorista”, Jorma Pietiläinen sanoo.

Jos pariskunta on ostamassa yhteistä ensiasuntoa ja molemmat ovat ASP-säästäjiä, asunnon voi hankkia puoliksi (50/50 %). On myös mahdollista yhdistää kaksi erillistä ASP-säästötiliä ottamalla yhteinen ASP-laina tai hankkia yhteinen asunto erillisten ASP-tilien perusteella.

Yhtälailla homma onnistuu, vaikka vain toinen olisi ASP-säästäjä. Tällöin toinen hyödyntää ASP-etujaan ja toinen rahoittaa oman asunnonpuolikkaansa hankinnan kuten tavallisen asuntokaupan.

Avo- tai avioliitolla on merkitystä vain yhdessä kohtaa: jos aviopuolisoista toinen on alle 30-vuotias ASP-säästäjä, toinen voi liittyä puolisonsa ASP-sopimukseen, vaikka olisi jo yli 30-vuotias. Avoliitossa tämä ei ole mahdollista.
Jos erotaan, myös yhteinen ASP-sopimus voidaan jakaa erillisiksi sopimuksiksi.

ASP-rahoituksella hankitun asunnon voi tilapäisesti erityisestä syystä (esim. asevelvollisuus tai opiskelu tai työ toisella paikkakunnalla tai ulkomailla) vuokrata enintään 2 vuodeksi korkotuen maksuaikana.

Asunnon voi aivan tavalliseen tapaan vapaasti myydä. ASP-lainan korkotukineen voi pitää, jos ”kohtuullisessa ajassa” ostaa uuden asunnon ja käyttää ASP-lainan sen rahoitukseen. Kohtuullinen aika on puoli vuotta. Toisen puoli vuotta saa jatkoaikaa, kunhan hakee sitä Valtiokonttorista vapaamuotoisella hakemuksella.

Joskus asunto jää hankkimatta, vaikka sitä varten olisi järjestelmällisesti säästetty. Silloin ASP-tili puretaan. Millainen korko säästöille tällöin kuuluu? Ympäristöministeriössä siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. ”Mutta jos on hyvässä uskossa alettu säästää, vaikea olisi ajatella, ettei säästöille maksettaisi ASP-tilin 1 prosentin korkoa”, Jorma Pietiläinen sanoo.

Jos taas käyttää asuntokauppaan pelkästään ASP-säästönsä, mutta ei ota ASP-lainaa, saa säästöilleen joka tapauksessa sekä säädetyn koron että lisäkoron.

Ulla Simola

Artikkeli on julkaistu 19.8.2009.

LISÄTIETOJA

ASP

  • Verotonta korkoa ja lisäkorkoa asuntosäästötalletukselle.
  • korkotuki, kun lainan korko nousee yli 3,8 prosentin.
  • Ylimääräinen 3 000 euron palkkio, jos ASP-säästäjä tekee asuntokaupat (tai aloittaa ensiasunnoksi tulevan omakotitalon rakennustyön) 1.7.2009-31.12.2011.
  • Mahdollisuus saada ASP-lainalle valtion takaus, joka tavallisesta poiketen on maksuton.
  • Vaatii sitoutumista säännölliseen säästämiseen vähintään kahden vuoden ajaksi ennen lainan saamista. Asunnon voi kuitenkin ostaa, kun vähintään puolet ASP-sopimuksen mukaisista säästöeristä on talletettu. Tällöin ASP-säästäjä joutuu erikseen sopimaan pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta ja jatkamaan säästämistä, kunnes saa kokoon puuttuvat säästöerät.
     

ASP-lainan enimmäismäärä eri kunnissa

Helsinki 145 000 e
Espoo, Vantaa, Kauniainen 125 000 e
Muut kunnat 100 000 e

Alueellinen enimmäismäärä on asuntokohtainen. Vaikka asunnon ostajina siis olisi kaksi ASP-säästäjää, he voivat saada asuntoon yhteensä enintään tämän verran ASP-korkotukilainaa.


 

 

Plus 80
Minus 3

Kommentit:

Kommentit: 1 - 20 / 30 Sivu: 1 / 2 1 2
Viimetingassa | 23.10.2009 13:11
Tässä tuli mukavasti tietoa tuosta ASP-säästämisestä. Pankkien sivuilta sitä ei aina yhtä hyvin saa..
Anonymous | 2.3.2010 19:07
meinaako tämä että jos kaksi erillistä asp-tilin omistajaa hankkivat yhteisen asunnon, he saavat molemmat 3000e bonuksen eli yhteensä 6000e?
Hanna | 3.3.2010 7:55
Tuo asia kannattaa tarkistaa pankista.
Anonymous | 12.3.2010 13:55
3000 euroa on asuntokohtainen.
Anonymous | 7.6.2010 12:45
Mitäs jos 10% osuus asunnosta saa kerrytettyä vaikka viitenä vuosineljänneksenä ja asuntokaupat syntyy ennen 31.12.2011 Jääkö 3000e palkkio saamatta?
Anonymous | 7.7.2010 19:11
^kyllä.
Anonymous | 31.10.2010 3:37
Minulla on ASP-tili. Voiko avopuolisoni (joka on myös kokoajan maksanut omia rahojaan tililleni) ikäänkuin liittää tilin toiseksi omistajaksi, että tilistä tulisi yhteinen? Haluan varmistaan hänenkin oikeutensa rahoihin.
Taloustaito | 1.11.2010 7:56
Ota yhteyttä omaan pankkiisi ja kysy tilin omistajakuvioista pankista.

toimittaja Minna Petäinen, Taloustaito
Anonymous | 24.11.2010 11:40
Jos ostaa ASP-säästäjänä 50% asunnosta, täytyykö tällöinkin olla säästettynä 10% asunnon koko hinnasta vai 10% oman puolikkaan ostohinnasta?
Anonymous | 4.12.2010 1:22
Vaikuttaako ASP-säästämiseen ja ensiasunnon hankkimiseen liittyviin etuihin jos ensiasunnon hankkijalla on ennestään sijoitusasunto (jossa siis ei ole itse koskaan asunut)?
Anonyymi | 7.12.2010 8:16
Näistä asioista kannattaa kysyä pankista.
Säästäjä | 15.12.2010 9:51
Alle 31 v. avopuolison voi liittää omaan asp-säästötiliin, aviopuolison voi liittää iästä riippumatta.
ASP-säästäjä | 3.1.2011 15:02
Olen säästänyt ASP- tilille maaliskuusta 2010 lähtien. Ikähaitariini tulee 11/2011 30 v.

Olenko oikeutettu saamaan kuitenkin ASP- tilin edut 11/2012 saakka (ennen kuin täytän 31) lukuunottamatta tuota 3000 €:n palkkiota? Vai saako edut vain "alle" 30- vuotiaana?

Kiitos vastauksesta.
Anonymous | 9.1.2011 14:47
Tämän mukaan 10% asunnon hinnasta ei tarvitse olla asp-tillä, vaan 10% voi käyttää muitakin säästöjä. Hyvä.
Asp-tilillä tulee olla vain, tai on hyvä olla, 10% maksim asp-lainaan oikeutettavasta osuudesta. Itse suunnittelen ostavani n. 160 000 asuntoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, 14000 asp tilillä, 4000€ muissa säästöissä.
ASP-säästäjä | 9.2.2011 16:58
Asp-tilillä tulee olla vain, tai on hyvä olla, 10% maksim asp-lainaan oikeutettavasta osuudesta. Itse suunnittelen ostavani n. 160 000 asuntoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, 14000 asp tilillä, 4000€ muissa säästöissä

En ymmärrä miksi säästää 4000 € ylimääräistä ASP- tilille jos kuitenkin maksimilaina on sinun tapauksessasi 100 k€ (90+10) ja tarvitset täten vain 10 k€ säästöt. Saathan toki koron + lisäkoron tällä menettelyllä, mutta olisiko aiheellista kuitenkin käyttää muuta säästömenetelmää?
Anonymous | 11.2.2011 12:49
Liittyen ASP-asunnon vuokraukseen. Asunnon voi vuokrata erityisestä syystä enintään kahdeksi vuodeksi. Jos tykkään paikkakunnasta ja haluan ostaa sieltä asunnon, mutta
olen vakituisesti töissä suht. pitkän matkan päässä. Niin voinko silloin ostaa asunnon ja mikäli työmatka tuntuu mahdottomalta niin silloin vuokrata sen pariksi vuodeksi ja etsiä sillä aikaa sopivaa asuntoa. Pitääkö minun sillä aikaa olla asunnossa kirjoilla ja miten tämä toimii ylipäätään?
Anonymous | 11.2.2011 15:14
"Korkotuen saaminen edellyttää, että asunto tulee asp-lainansaajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön. Asunnon väliaikainen vuokraus (enintään 2 vuotta korkotuen maksuvuosina) on mahdollista, jos asp-lainansaaja muuttaa työn tai opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle. Toisella paikkakunnalla tarkoitetaan sellaista etäisyyttä, jossa asp-asunnosta käsin matkustaminen ei ole mahdollista.

ASP-asunnon voi rajoituksetta myydä ja tarvittaessa hankkia tilalle uuden omistusasunnon. Korkotuen jatkuminen seuraavan asunnon lainoituksessa edellyttää, että uusi asunto ostetaan kohtuullisessa ajassa ja jäljellä olevan korkotukilaina käytetään asunnon rahoittamiseen."

Lue lisää Valtiokonttorin sivulta
http://www.valtiokonttori.fi/public/default.aspx?nodeid=19239#
Minnie | 21.2.2011 11:48
Olen ollut asp-säästäjänä ja nyt on se tilanne, että aikomuksena on ostaa uudelta mieheltäni omakotitalosta puolet tai yhden neljäsosan. Onko tuon 1/4 lunastaminen mahdollista asp-sääntöjen mukaan?
Lmil | 28.2.2011 13:07
Eikös maksimilaina 100 000 e tarkoita nimenomaan sitä, että lainaa saa 100 000 euroa, jos on laittaa 10 000 euroa käsirahaksi.

Ja kun kämpän arvosta piti olla se 90%, niin käsirahan osuus pitää olla käytännössä 11 000 euroa. Eli saa 111 000 euron asunnon.
krista | 7.3.2011 11:54
Aloitimme poikaystäväni kanssa samaan aikaan säästää omille asp-tileillemme tuota tarvittavaa 10 %.
Meille pankissa sanottiin että kumpikin saa sen 3000 euroa kun asunto ostetaan mutta tuolla ylempänä sanottiin että se on asuntokohtainen, kumpi pitää paikkaansa??
: *
: *
Tarkistusluku
=

Pikakysely

Onko kesämökkisi talviasuttava?

» Ei

Taloustaito-visa

Asunto

15.4.2014
Asuntokauppojen kokonaismäärä on pienentynyt viime kesästä lähtien. Helmikuussa sentään asuntojen...
3.4.2014
Asunto-osakeyhtiölaki uudistui, mutta riidat jäivät ennalleen. Eniten osakkailla on...
21.3.2014
Tyypillinen vuodenvaihteen notkahdus asuntohinnoissa näyttää tällä kertaa venähtäneen....
Taloustaito_banner_apilanlehti

BLOGIT